Je bent hier
Home Medezeggenschap op school

Informatie

Medezeggenschap op school

Alle verschillende scholen binnen een regio (vaak de gemeente) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband. Scholen binnen een samenwerkingsverband maken afspraken over welke extra ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden die bijzondere aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat een … Lees verder

Het schoolplan is een tekst waarin de directeur voor de komende vier jaar opschrijft hoe ze de school willen organiseren. Dit is belangrijk om te weten als actieve leerling. Jij hebt namelijk het recht om … Lees verder

Als je in de medezeggenschapsraad zit heb je recht op een paar dingen:
1. Vacatievergoeding:
Op vrijwillige basis: vacatieregeling, regeling onkostenvergoeding en/of eventueel andere voorzieningen voor ouders en/of leerlingen.
Het is niet onredelijk om te vragen voor een … Lees verder

A
Achterban: De groep mensen die je vertegenwoordigt en die jou steunen. Als leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad zijn alle scholieren op jouw school je achterban.
Activeren: Het oproepen van je achterban, de leerlingen, om zich voor iets … Lees verder

Elke middelbare school in Nederland heeft een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat je van je docenten … Lees verder

De ondersteuningsplanraad (OPR)
Alle verschillende scholen binnen een regio (vaak de gemeente) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband. Scholen binnen een samenwerkingsverband maken afspraken over welke extra ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden die bijzondere aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld … Lees verder

Bevoegd gezag / schoolbestuur
Het bevoegd gezag (ook wel het schoolbestuur genoemd), zijn de mensen die de school (vaak lang geleden) gesticht hebben. Zij zijn dus niet de schoolleiding! Vaak zijn het kerkgenootschappen die wilden dat … Lees verder

Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen. Net als de MR bestaat de … Lees verder

Medezeggenschap = samen een beetje baas zijn!
Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt het erop … Lees verder

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit ouders en leerlingen die (vaak door de ouders) zijn aangewezen … Lees verder