Je bent hier
Home Centrale eindexamens

Informatie

Centrale eindexamens

Heb je een klacht over geluidsoverlast tijdens de examens, of heeft de surveillant je niet de hulpmiddelen laten gebruiken die je wel zou mogen gebruiken? Of heeft de school een andere fout gemaakt?
Je kunt uiteraard … Lees verder

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt het LAKS elk jaar slaag-/zakfolders op. De folders geven een handig overzicht van wanneer je wel of niet geslaagd bent. Mocht je hier dan toch … Lees verder

De 5,5 regel geldt voor al je gemaakte centraal examens. Ook voor de centraal examens die je al eerder hebt afgerond.
Dus: het gemiddelde cijfers van al je centrale examens, moet minimaal een 5,5 zijn.

Je mag zelf kiezen voor welke vakken je eindexamens maakt. Mocht je gezakt zijn en daardoor het VAVO gaan doen, volg je de vakken om een volledig diploma te krijgen.

Voorbeelden van digitale examens of praktijkexamens vind je op de website van Cito. Voor de praktijkexamens moet je in het navigatiemenuutje links even klikken op schriftelijke en praktische examens vmbo, dan op het jaartal … Lees verder

De antwoorden van de digitale examens worden niet op websites gepubliceerd tijdens de examenperiode, in september komen ze online. Dit komt doordat scholen zelf bepalen wanneer ze de examens afnemen. Niet alle leerlingen maken het … Lees verder

Het Belteam staat ieder jaar tijdens de examenperiode klaar om de klachten van alle scholieren die examen doen op te nemen. Dit team bestaat uit bestuursleden, medewerkers, en vrijwilligers van LAKS. Check de trailer van … Lees verder

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd door een commissie bestaande uit … Lees verder

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd.
Vragen over klagen?
Het LAKS krijgt tijdens … Lees verder

Vwo: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het combinatiecijfer en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal … Lees verder

Soms worden leerlingen uitgesloten van het centraal examen. Dat mag niet zo maar.

Wanneer mag uitsluiten van het examen wel?
Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen:

Als de … Lees verder

Veel havo- en vwo-scholieren kiezen wiskunde A, B of C en dit vak hoort altijd bij de kernvakken. Sommige scholieren hebben echter ook wiskunde D. Wiskunde D is altijd een keuzevak en hoort daarom NIET … Lees verder

Ben je minder dan een half uur te laat, dan mag je gewoon naar binnen en je examen maken. Je stopt wel tegelijkertijd met de rest.
Kom je meer dan een half uur te laat, dan … Lees verder

Er zijn erg strikte regels voor wat je wel en niet mag meenemen aan hulpmiddelen tijdens het examen. Check de officiële regels op Examenblad. Kijk hier voor het vmbo en hier voor … Lees verder

Sinds 2016 mag je geen gebruik meer maken van formules of documenten in je grafische rekenmachine (GR). Je dient voor aanvang van een examen je GR ofwel te resetten (RESET-functie), ofwel in de Examenstand te … Lees verder

Elke school heeft een examensecretaris of examencoördinator: dit is degene die alles regelt wat betreft de organisatie van eindexamens op jouw school. Soms staat er op de site van je school wie deze functie heeft, … Lees verder

Kijk op bijvoorbeeld op:

Mijneindexamen.nl: Maak een gepersonaliseerd examenrooster en kijk hier voor handige tips.
Examenblad: Deze site is voor examensecretarissen, hierop staat de officiële regelgeving. Maar kijk onder andere voor syllabi (hierin staat per … Lees verder

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de instantie die de examenroosters maakt. Dit doen ze ongeveer twee jaar van tevoren.  Tijdens het maken van de roosters wordt er nauwkeurig gekeken welke combinaties er … Lees verder

De school is niet wettelijk verplicht om correctiefouten in het examenwerk achteraf te laten herstellen. Als de school niet wil meewerken, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

De school is niet op de hoogte van … Lees verder

Deze vraag bereikt ons regelmatig na de examens. Wij verwijzen dan altijd naar onderstaand artikel uit het uitvoeringsbesluit:
‘Het bevoegd gezag bewaart het gemaakte werk van het centraal examen van de examenkandidaat gedurende ten minste zes … Lees verder

Ja, normaal gesproken mag iedere scholier na de centrale schriftelijke examens voor één vak één herkansing maken. Je kunt daarmee  onvoldoendes wegwerken, om alsnog te slagen, maar je kunt de herkansingen ook gebruiken om een … Lees verder

Voordat je het centraal examen maakt, worden jouw school examencijfers opgestuurd naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Veel scholen laten scholieren eind april of begin mei hun eigen cijfers controleren en deze lijst ondertekenen. Als je … Lees verder

Heb je net een paar tienden te kort? Herkans dan je examen. Mocht dit helaas niet gelukt zijn is het in ieder geval slim om gebruik te maken van het Inzagerecht. Dit kan tot 6 … Lees verder

VMBO kb- en bb- scholen kunnen zelf plannen wanneer zij de digitale examens afnemen. Zij kunnen een datum kiezen tussen 3 april tot en met 21 juli 2023. Het kan dus voorkomen, dat je digitale … Lees verder

Elk centraal schriftelijk examen is nagekeken door twee vakdocenten: jouw eigen leraar op school en een andere willekeurige vakdocent in Nederland. Als het goed is, vinden zij dezelfde antwoorden goed of fout. Als zij geen … Lees verder

Het antwoord hierop is: nee (helaas!). Als jij als gymnasiast het examen maakt kun je na vaststelling van de uitslag ook alleen maar een gymnasiumdiploma overhandigd krijgen. Achteraf heb je dus geen recht meer op … Lees verder