Je bent hier
Home Centrale eindexamens Wanneer ben ik cum laude geslaagd?

Informatie

Centrale eindexamens

?

Wanneer ben ik cum laude geslaagd?

Vwo: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het combinatiecijfer en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
 • Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat de individuele cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn. Voorbeeld: Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor ANW wordt de cum laude-vermelding niet getorpedeerd.

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.

Havo: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het combinatiecijfer en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 • Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6. Voorbeeld: Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor ANW wordt de cum laude vermelding niet getorpedeerd.

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.

Vmbo-tl/gl: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Voor vmbo-tl/gl komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
 • Geen enkel cijfer mag lager zijn dan een 6.
 • Voor het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgericht profielvak, beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager mogen zijn dan 6 mits het combinatiecijfer zelf minimaal 6 is. Een vijf op een van deze vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een zes is.

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.

Vmbo bb/kb: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Het gemiddeld eindcijfer wordt berekend op basis van de eindcijfers voor het beroepsgerichte profielvak, de twee algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer in het vrije deel.
 • Dit eindcijfer moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
 • Voor de andere vakken die meetellen bij de uitslagbepaling (Nederlands, Engels en maatschappijleer) mag niet lager zijn behaald dan een 6.
 • Voor het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager mogen zijn dan 6 mits het combinatiecijfer zelf minimaal 6 is. Een vijf op een van deze vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een zes is.

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS