Je bent hier
Home Passend onderwijs

Informatie

Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen op een school moeten zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, moet daar ruimte voor zijn op school. Wanneer … Lees verder

Zijn er speciale rechten voor scholieren die langdurig of chronisch ziek zijn? 
Jouw school moet ervoor zorgen dat leerlingen die langdurig of chronisch ziek zijn en daardoor (tijdelijk) niet naar school kunnen gaan voldoende onderwijs krijgen. Dat geldt ook voor … Lees verder

In principe mag de school een leerling met een ondersteuningsbehoefte niet weigeren. In de wet passend onderwijs staat dat elke school een zorgplicht heeft. Dit betekent dat leerlingen met een zorgvraag niet geweigerd mogen worden. … Lees verder

De regels voor schoolexamens stelt jouw school zelf op. Deze regels kun je vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van jouw school. In deze documenten kun je vinden … Lees verder

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs moeten scholen aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben hulp bieden. Dit betekent dus dat als jij dyscalculie hebt, de school ervoor moet zorgen dat jij … Lees verder

Sinds de wet Passend Onderwijs is ingevoerd, zijn alle scholen verplicht jou te ondersteunen wanneer jij dat nodig hebt. Ook dyslexie valt onder deze regeling!
Waaruit die ondersteuning bestaat en hoe dat er in de praktijk … Lees verder