Je bent hier
Home Discriminatie & intimidatie

Informatie

Discriminatie & intimidatie

Het dagelijks bestuur van de school moet zich actief inzetten voor het behouden van een goede sfeer op school. Ook moet het bevoegd gezag aandacht besteden aan het voorkomen van pesten en discriminatie op school. … Lees verder

Bij discriminatie wordt er onterecht onderscheid gemaakt tussen mensen, in dit geval tussen de leerlingen op scholen. De leerlingen worden ongelijk behandeld op grond van kenmerken die er niet toe doen, zoals sekse, handicap, leeftijd, … Lees verder

Bij problemen op het gebied van discriminatie en extremisme in onderwijs, kun je contact opnemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Het nummer van de vertrouwensinspecteurs is 0900 1113111 (bereikbaar tijdens … Lees verder

Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Denk daarbij aan hoofddoeken, gezichtsbedekkende kleding, een keppeltje of een tulband. Het verbieden van dergelijke kleding is in strijd met de gelijke behandelingswetgeving.
Een bijzondere school mag van docenten … Lees verder