Commissies en werkgroepen

Het bestuur en de medewerkers het LAKS zetten zich elke dag in voor het goed functioneren van de vereniging, maar we kunnen het niet zonder actieve leden. Gelukkig zijn er al veel actieve leden die helpen het LAKS draaiende te houden.

Presidium

Het Presidium bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor het voorzitten en leiden van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zij zorgen ervoor dat alle besluiten volgens de statuten en het huishoudelijke reglement (HR) van het LAKS worden genomen. Als je stukken of moties voor de ALV wil indienen, dan moet je bij het Presidium zijn. Ook als je vragen hebt over de gang van zaken bij een ALV, dan kun je bij hen terecht.

Het Presidium is te bereiken via presidium@laks.nl

In 2020-2021 bestaat het Presidium uit: Fierke Koolen, Lucas van de Vijver en Sara Korving.

Sollicitatiecommissie (SoCo)

De Sollicitatiecommissie heeft een heel belangrijke taak: het samenstellen van een nieuw bestuur. De SoCo doet de interviews met de sollicitanten en organiseert een case-dag, zodat zij de sollicitanten kunnen beoordelen en vervolgens een goed bestuur kunnen samenstellen. De SoCo draagt het kandidaatsbestuur voor tijdens de ALV met het verzoek aan de leden om in te stemmen met het nieuwe bestuur.

Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure, dan kun je mailen naar soco@laks.nl.

Voor vragen of onduidelijkheden over het bestuursschap kun je contact opnemen met info@laks.nl.

In 2020-2021 bestond de Sollicitatiecommissie uit: Jordy Klaas, Steven de Jong, Laura Korn, Hester Marseille en Xander van Boven. Namens het bestuur 2020-2021 vervulde Nienke Luijckx de rol van adviserend lid.

Let op: je kunt voor het bestuursjaar 2021-2022 niet meer solliciteren. Het kandidaatsbestuur is reeds ingestemd. Voor het schooljaar 2022-2023 komt er in december 2021 informatie online over de sollicitatieprocedure.

Voortgangscommissie (VoCo)

De voortgangscommissie bestaat uit vier leden die een oogje in het zeil houden als het gaat om de voortgang van de vereniging. De VoCo kijkt naar het functioneren van de bestuursleden en naar de bredere ontwikkelingen van de vereniging. Daarnaast controleert de VoCo ook de penningmeester op het beleid. Voor elke ALV schrijft de VoCo een verslag.

Voor vragen kun je mailen naar voco@laks.nl.

In 2020-2021 bestaat de Voortgangscommissie uit: Martha van de Lindeloof, Menno Adelaar, Koen van de Berg en Rostam Darweshi.

Wordt jij actief lid bij het LAKS?

Een call to action knop