Hoezo LAKS?

Wij zetten ons in voor het belang van alle – ongeveer een miljoen – middelbare scholieren in Nederland. Van het vmbo tot aan het gymnasium én voor de scholieren in het volwassenonderwijs. Wij laten de stem van scholieren horen in de politiek, de media en op middelbare scholen.

Wij ondersteunen leerlingen op verschillende manieren

We geven trainingen aan leerlingenraden en scholieren in de MR (medezeggenschapsraad) en organiseren regelmatig themadagen over interessante onderwerpen met toffe sprekers.

We helpen jou als leerling met het uitvoeren van jouw plannen om je school te verbeteren en je kunt met je vragen en klachten over het onderwijs of over je school altijd bij ons terecht.

En speciaal voor alle examenkandidaten is er natuurlijk de eindexamenklachtenlijn!

LAKS-bestuur, iets voor jou?

Wil jij je als scholier een jaar lang inzetten voor het beste onderwijs voor alle leerlingen in Nederland? Dat kan! Als algemeen bestuurslid doe je dat bijvoorbeeld door themadagen en cursussen voor scholieren te organiseren. Of door je op een inhoudelijk dossier te richten. Van een ander bestuurslid is het de taak om met politici te praten, en weer iemand anders houdt zich bezig met de financiële zaken van het LAKS. Kijk voor meer informatie over de verschillende functies op de pagina over de bestuursleden.

Elk jaar kun je in januari solliciteren voor een bestuursfunctie in het nieuwe LAKS-bestuur. Deze functie vraagt veel van je, maar je krijgt er ook veel voor terug! Op het LAKS-kantoor in Utrecht vergader je minstens drie keer per maand met je medebestuursleden en met de medewerkers van het LAKS. Ook heb je vaak afspraken met bijvoorbeeld medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of met andere onderwijspartijen. Soms kan het zelfs zijn dat je een overleg met de Minister hebt! Dat gebeurt allemaal na, maar ook onder schooltijd. En omdat je daarnaast eigenlijk geen tijd meer hebt voor een bijbaan, krijg je maandelijks een bestuursvergoeding. Interesse? Houd onze website in de gaten om te kijken wanneer de sollicitaties opengaan!

Geen bestuur, maar wel actief worden?

Het LAKS bestaat uit veel meer actieve scholieren dan het bestuur alleen. En gelukkig maar! Wij zouden niet kunnen functioneren zonder onze actieve achterban. Niet alleen het bestuur en de medewerkers zetten zich elke dag weer in voor het goed functioneren van de vereniging. Ook veel leden zorgen ervoor dat het LAKS draaiende blijft. Ook actief worden? Er zijn verschillende commissies waarbinnen je zou kunnen werken, of panels waar je naartoe kunt gaan. Lees hier meer!

Vereniging

Alles over het LAKS als vereniging.

Meer lezen

Bestuur

Wie zit in het LAKS bestuur en wat doen zij?

Meer lezen

Organisatie

Het LAKS doet haar werk niet alleen! Hier lees je door wie het LAKS ondersteund wordt.

Meer lezen

Standpunten en visie

Wat vindt het LAKS over verschillende onderwerpen? Hier kun je onze standpunten en visie vinden.

Meer lezen

Veel van de regels waar je als leerling op school mee te maken krijgt, zijn per school geregeld. Dit betekent dat er niet altijd landelijke wetten zijn die zeggen wat je rechten en plichten zijn.

A Achterban: De groep mensen die je vertegenwoordigt en die jou steunen. Als leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad zijn alle scholieren op jouw school je achterban. Activeren: Het oproepen van je achterban, de leerlingen, om zich

Elke middelbare school in Nederland heeft een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat je van je docenten

Als je vindt dat de straffen oneerlijk zijn bij jou op school, kun je (samen met de leerlingenraad) een nieuw plan maken, waarin alles wel goed geregeld is. Dit plan kan dan in het leerlingenstatuut

Wordt jij actief lid bij het LAKS?

Zo doe je dat!