Scholierencongressen

Elk jaar organiseert het LAKS speciaal voor middelbare scholieren een reeks congressen over een belangrijk thema in het onderwijs. We reizen door heel Nederland om de congressen dicht bij onze leden te brengen: van Zeeland tot Overijssel en van Limburg tot Groningen. De data, locaties en het onderwerp van de scholierencongressen van schooljaar 2023-2024 worden snel bekend gemaakt!

Het thema van het schooljaar 2022-2023 was ‘Digitale vaardigheden en burgerschap

Zoals in het jaarplan van het bestuur van 2022-2023 staat aangegeven, wil het LAKS voortbouwen op de scholierencongressen van afgelopen jaar. Het thema van het afgelopen schooljaar was ‘Basisvaardigheden op orde?!’. Het rapport dat hierover is geschreven, kan je teruglezen door onder aan deze pagina het rapport te downloaden. Bij deze congressen lag de nadruk op lezen en rekenen, maar er vallen meer onderwerpen onder de basisvaardigheden. Daarom willen we dit jaar de nadruk leggen op burgerschap en digitale vaardigheden.

Wat zijn burgerschap en digitale vaardigheden?

Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) omschrijft burgerschap als: “sociale en maatschappelijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving”. Je kan bij burgerschap dus denken aan dingen als leren hoe de democratie in elkaar zit.

Ook voor digitale geletterdheid heeft SLO een betekenis: kennis verwerven over digitale technologie, omgaan met digitale technologie, kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie en inschatten van kansen en risico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengt”.

Waarom dit onderwerp?

In de toekomst zal het onderwijsveld aan de slag gaan met burgerschap en digitale vaardigheden. Er zal beleid worden gemaakt om het niveau van Nederlandse scholieren op deze twee basisvaardigheden te versterken. LAKS wil weten: hoe kijken scholieren naar deze onderwerpen? Wat wil jij als scholier leren op school als het gaat om burgerschap en digitale vaardigheden? Hoe wil je dit leren? En (hoe) moeten deze vaardigheden worden getoetst?

Het LAKS vindt het heel belangrijk dat ook het leerlingenperspectief wordt meegenomen in discussies en in de ontwikkeling van het beleid. Om alle scholieren goed te kunnen vertegenwoordigen op dit onderwerp, is het heel belangrijk dat er nu al naar de mening van scholieren wordt geluisterd om later de stem van de scholier te kunnen laten horen. We hopen daarom dat jullie naar onze scholierencongressen komen om jullie mening te geven!

 

Heb je nog vragen over de scholierencongressen, neem dan contact op met onze secretaris Emma Cai door een appje te sturen naar +31 6 15960102 of een e-mail te sturen emma@laks.nl.

Tip: vraag aan je school of zij je reiskosten willen vergoeden. Wanneer dit niet lukt en de reiskosten net iets te veel zijn, kun je altijd een appje of mailtje sturen naar onze penningmeester Niels Schipper via +31 6 41820631 of niels@laks.nl.

Eerdere edities scholierencongressen

2023: Digitale vaardigheden en burgerschap

2022: Basisvaardigheden

2021: Taboes

2020: Prestatiedruk

2019: Kansenongelijkheid

2018: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

2017: Toetsen

2016: Maatwerk

2015: Curriculum en Digitalisering

Vaker meepraten bij LAKS?

Check hier de activiteiten!