Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een onderwijsrichting die vijf jaar duurt. Leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen na deze vijf jaar aan het werk of doorstromen naar het mbo.

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is een van de vele richtingen binnen het Nederlands voortgezet onderwijs. Als leerling op het praktijkonderwijs leer je hoe je zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij. Deze schoolsoort heeft andere kernvakken dan leerlingen die vmbo, havo of vwo doen. In het praktijkonderwijs volg je jouw eigen leerroute. Deze leerroute sluit aan bij wat jij zelf graag wilt en goed kan. Net als bij andere onderwijssoorten kies je een richting. Een aantal voorbeeld richtingen zijn bijvoorbeeld horeca, voeding, zorg en metaal. Op de meeste praktijkscholen zal je meerdere keren per jaar stagelopen. Je stage sluit aan bij de richting die je hebt gekozen. Heb jij bijvoorbeeld voor de richting horeca gekozen? Dan kan je stagelopen bij een restaurant of koffietent.

Na het praktijkonderwijs stromen de meesten  uit naar een vervolgopleiding of naar werk. Veel scholen werken samen met het mbo. Door de samenwerking met het mbo heb je de mogelijkheid om tijdens het praktijkonderwijs een entree-diploma te halen. Het praktijkonderwijs duurt ongeveer vijf jaar. Nadat je bent uitgestroomd word je nog twee jaar begeleid. Jouw school kan je bijvoorbeeld nazorg en begeleiding bieden.

Voor wie is het praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die graag op een andere manier leren. Je leert niet uit boeken maar vooral uit de praktijk. Leerlingen hebben op de basisschool een achterstand van 2 á 3 jaar  op het gebied van taal en rekenen. Wanneer het aan het einde van de basisschooltijd blijkt dat je naar het praktijkonderwijs gaat, krijg je een uitzondering op de Citotoets. Je hoeft dan geen Citotoets te maken.

Wie naar het praktijkonderwijs wilt heeft een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) nodig. Op het moment dat jij je inschrijft bij een praktijkschool , vraagt de school de Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs aan. Een school zal het aanvragen van de verklaring altijd met jou en je ouders/verzorgers overleggen.

Wat doet het LAKS voor jou?

Het LAKS is er ook voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Leerlingen in het praktijkonderwijs leren, zoals de naam al zegt, vanuit de praktijk. Ze leren hoe ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het LAKS merkte dat de behoefte naar vertegenwoordiging voor praktijkleerlingen groeit.

We zijn afgelopen tijd met leerlingen van het praktijkonderwijs is gesprek gegaan. In deze gesprekken kwam onder andere naar voren dat leerlingen zich soms minder gehoord, gezien en gewaardeerd voelen dan hun medescholieren in vmbo/havo/vwo. Het LAKS vindt het belangrijk dat iedere leerlingen gelijkwaardig wordt behandeld en dat er ook naar leerlingen in het praktijkonderwijs wordt geluisterd. Ook deze leerlingen verdienen een stem en het LAKS zet zich in om deze te laten horen.

Een aantal concrete aanknopingspunten die LAKS van leerlingen van het praktijkonderwijs heeft meegekregen, zijn: af van het minderwaardige imago van het praktijkonderwijs, de mogelijkheid hebben om een vreemde taal te leren op school, de Citotoets maken in groep acht, en een feestelijk moment om de middelbare school af te sluiten net als alle andere scholieren in Nederland. Dit gaat dus bij zeker drie van de vier aanknopingspunten om het gelijktrekken van de praktijkonderwijsleerlingen met alle andere leerlingen in Nederland.