MR: belangrijke data en tips

Er zijn stukken die je als medezeggenschapsraad vóór een bepaalde datum moet hebben ontvangen. Deze en andere belangrijke data vind je hieronder terug. Ook geven we je daaronder een paar algemene tips en links voor leerlingen in de MR.

De meest gestelde vragen over het werk als leerling in de MR hebben we verzameld op onze informatiepagina/veelgestelde vragen. Klik hier om daar naar toe te gaan.
Staat je vraag daar niet tussen? Laat het ons weten!

Belangrijke data voor de MR

Vóór 1 mei
moet de MR informatie hebben ontvangen over het budget (de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ‘s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag).

Vóór 1 juli
moet de MR het jaarverslag over het vorige jaar hebben ontvangen.

Vóór 1 oktober
moet de MR het aantal daadwerkelijk verzorgde uren van een op de school verzorgd onderwijsprogramma hebben ontvangen. Daarnaast moet er vóór 1 oktober gestemd zijn over de PTA’s.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt de MR in ieder geval:
• de samenstelling van het bevoegd gezag;
• de organisatie binnen de school;
• het managementstatuut, en
• hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

Gedurende het schooljaar dient daarnaast ook nog te worden verstrekt:
• de begroting;
• de uitgangspunten van de directie;
• beloningsverhoudingen, en
• oordelen van de klachtencommissie.

Ook moet de MR eens in de twee jaar stemmen over het leerlingenstatuut.

Tips voor leerlingen in de MR

1. Sluit je aan bij de leerlingenraad, als je hier nog niet bij zit. Probeer daar agendapunten in te dienen over de onderwerpen die in de MR voorbijkomen en zoek veel samenwerking op met de leerlingenraad. Die kan jou tips geven over wat er leeft en welke standpunten je zou kunnen verkondigen. Ook kunnen ze helpen met het verspreiden van boodschappen.

2. Zorg dat je weet wat er leeft onder leerlingen. Praat dus ook met andere leerlingen, die niet actief zijn in de leerlingenraad. Je kan ook polls, enquêtes en andere tools gebruiken om te weten wat je medeleerlingen belangrijk vinden.

3. Kies je prioriteiten. Sommige onderwerpen die voorbij komen in de MR zijn (voor leerlingen) belangrijker dan andere. Natuurlijk moet je je best doen om elk onderwerp goed te bekijken, maar steek vooral de meeste tijd in onderwerpen die voor jou en je achterban belangrijk zijn. Bedenk daarbij actief wat je wil bereiken en kom met ideeën om voorstellen beter te maken of om eigen plannen te agenderen. Voor andere onderwerpen, kan je best vragen om het jou zo makkelijk mogelijk te maken, bijv. met de volgende 3 tips hieronder.

4. Zorg dat stukken die op de vergaderingen besproken worden op tijd ontvangt. Dan heb je genoeg tijd om alles te lezen. Er is een informatierecht waarin staat vastgelegd welke stukken je in elk geval moet ontvangen en wanneer.

5. Spreek af dat je van tevoren vragen mag indienen bij de stukken. Als die op tijd worden beantwoord, weet iedereen waar het over gaat en kan je de vergadertijd zoveel mogelijk gebruiken voor het voeren van gesprekken en discussies over wat jullie ervan vinden.

6. Vraag om voorbeelden, zowel bij je vragen die je van tevoren hebt, als bij vragen die je tijdens de vergadering hebt. Durf door te vragen als antwoorden niet direct duidelijk zijn of nieuwe vragen oproepen. Laat je schoolleiding de problemen en voorgestelde maatregelen en gevolgen zo concreet mogelijk maken, zodat je het echt voor je kan zien.

7. Stem niet in als je het niet begrijpt. Dingen die in de MR worden besproken zijn nu eenmaal lastig. Pas als je een onderwerp voldoende begrijpt, kun je er mee akkoord gaan of over adviseren, toch? Laat het dus nog maar eens uitleggen totdat je het idee hebt dat je weloverwogen kan stemmen. Daar zijn ouders en personeelsleden in de MR je vaak ook nog dankbaar voor. En vergeet tip 9 niet!

8. Experimenteer met andere manieren van vergaderen en brainstormen. Je zou bijvoorbeeld voor specifieke onderwerpen een werkgroep of commissie kunnen oprichten. Die kan dan buiten de formele vergaderingen bij elkaar komen om in alle vrijheid te bedenken wat goede of creatieve oplossingen zouden zijn. Belangrijk is wel dat die werkgroep ook andere leden van de MR en andere leerlingen betrokken houdt bij wat er speelt.

9. Gebruik je recht op externe expertise. Dat betekent dat als je bepaalde stukken of onderwerpen niet snapt, je iemand mag inhuren die je daarbij kan helpen en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld een accountant zijn als het gaat om begrotingen of andere financiële stukken. Als je met een werkgroep aan een bepaald onderwerp werkt, kunnen jullie ook met elkaar kijken welke expertise jullie missen en willen inhuren.

10. Wees niet bang. Raak niet geïntimideerd door je schoolleider. Laat je mening horen en laat niet over je heen lopen. Af en toe moet je streng en duidelijk zijn. Wees open over hoe de leerlingen er in staan.

11. Leef je in de bestuurder/schoolleider in. Je bereikt vaak het meeste als je niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staat. Realiseer je tegelijkertijd dat het voor de bestuurder/schoolleider soms moeilijk is zich in te leven in de leerling. Probeer daarbij te helpen.

12. Heb vooroverleg. Door van tevoren met alle leerlingen uit de medezeggenschap de stukken en jullie vragen en ideeën daarbij te bespreken, ben je beter voorbereid voor de vergadering met je bestuurder/schoolleider. Wat zijn de belangrijkste vragen? Welk punten willen jullie in ieder geval maken? En wie doet wat?

13. Notuleer ook zelf. Door tijdens vergaderingen ook zelf aantekeningen te maken, weet je meteen na de vergadering waar je zelf mee aan de slag wilt gaan. En wat jullie bestuurder of schoolleider beloofd heeft te doen. Dan is het makkelijker om daar de volgende keer op terug te komen.

Verder lezen?

Wil je nog meer weten over het werk in de MR? Hieronder een paar handige links:

Op onze eigen site:

MR Handboek – een survivalgids voor medezeggenschapsraden

Samenvatting MR Handboek – waar moet je aan denken als MR-lid?

Model Leerlingenstatuut

Schema met wettelijke bevoegdheden per onderwerp

Handige andere sites

Sterkmedezeggenschap.nl

Op deze website vind je informatie over de spelregels rond de medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vind je er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts, handreikingen en handige tips.

Onderwijsgeschillen.nl

Als je er in overleg echt niet uitkomt, kun je overwegen een zaak voor te leggen bij Onderwijsgeschillen. Je vindt hier ook uitspraken in andere zaken die kunnen helpen om een meningsverschil op te lossen.

Meer leren over MR?

MR-cursus