Organisatie

Naast het bestuur en de leden, wordt het LAKS ondersteund door vier beleidsmedewerkers, een projectmedewerker én Stichting COMBO. Zij zorgen ervoor dat LAKS als organisatie soepel loopt, dat scholieren geïnformeerd en geadviseerd worden en ondersteunen het bestuur op allerlei vlakken. 

De LAKS-medewerkers zijn:

Sharon Chamman (beleidsmedewerker) sharon@laks.nl

Matthias Schmal (beleidsmedewerker) matthias@laks.nl

Johanneke Rog (beleidsmedewerker) johanneke@laks.nl

Hanne van Roessel  (beleidsmedewerker) hanne@laks.nl

Elsbeth de Vries  (beleidsmedewerker LAKS-monitor) elsbeth@laks.nl

Nena Grob  (senior beleidsmedewerker LAKS en JOB) n.grob@stg-combo.nl

De medewerkers zijn in dienst bij Stichting Combo.

Stichting Combo

Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie (COMBO) is in 1999 opgericht door de besturen van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB). Het doel van de stichting is om de samenwerking tussen beide verenigingen te bevorderen, te zorgen voor continuïteit (denk aan activiteitenplannen, financieel beheer en personeelsbeleid), en geven zij gevraagd en ongevraagd advies. Tevens faciliteren zij het kantoor voor LAKS en JOB.

Stichting COMBO ontvangt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Archief

Het archief van de vereniging wordt beheerd door het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Toegang tot het archief is aan te vragen bij de secretaris van het LAKS-bestuur (bestuur@laks.nl).

Verenigingsdocumenten

Verschillende stukken zoals onze statuten, notulen, privacy statement, werkwijzen, handboeken, activiteitenplannen publicaties en jaarverslagen zijn te downloaden op de pagina Links & documenten.

Actief worden?

Klik hier!