Links en documenten

Voor de leden van onze vereniging

Publicaties rapporten, verslagen, handreikingen

 Bij wie kun je terecht als je ergens mee zit? Flyer over vertrouwensbanden op school: Flyer vertrouwensbanden.

Eindrapportage Eindexamenklachtenlijn (EEKL) 2023: Eindrapportage Eindexamenklachtenlijn 2023

Checklist voor leerlingeninspraak loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB): Checklist LOB (2023)

Flyer docententekort: Flyer docententekort (2023)

Flyer prestatiedruk? Praat mee over het toetsbeleid: Flyer toetsbeleid (2023)

Flyer meepraten over Nationaal Programma Onderwijs: NPO flyer (2023)

Rapport scholierencongressen over basisvaardigheden: Basisvaardigheden (2022)

Rapport onderzoek vertrouwensbanden: Onderzoek vertrouwensbanden (2022)

Infographic enquête vertrouwenspersonen: Vertrouwenspersonen (2022)

Infographic enquête toetscultuur: Toetscultuur (2022)

Infographic enquête digitale leermiddelen: Digitale leermiddelen (2022)

Infographic enquête schooladvies: Schooladvies (2022)

Infographic enquête leesplezier en leesvaardigheid: Leesplezier en -vaardigheid

Infographic enquête LHBTI-leerlingen: LHBTI (2022)

Rapportage leerlingenwelzijn in coronatijd: Leerlingenwelzijn juni – december 2021 (2022)

Voor de infographics van de individuele maanden, check deze pagina.

Rapport scholierencongressen over taboes: “Taboes in het onderwijs” (2021)

Flyer over overgang en doorstroom: “Lekker reLAKSt overgaan en doorstromen.” (2021)

Flyer over het doorstroom van havo naar vwo en van vmbo naar havo: “Doorstroomflyer LAKS.” (2021)

Rapport congres toetscultuur: “Toetscultuur. Een initiatief van het LAKS.” (2021)

Rapport verkennend onderzoek naar prestatiedruk in het voortgezet onderwijs: “Prestatie en druk onder leerlingen op de middelbare school” (2020)

Rapport scholierencongressen over de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs: “Kansenongelijkheid? Die is hier niet?” (2019)

Handreiking: “Leerlingendaling voor leerlingen en bestuurders” (i.s.m. VO-raad) (2019)

Rapport onderzoek naar inspraak in het praktijkonderwijs: “Inspraak in ‘het’ praktijk” (2019)

Rapport scholierencongressen over loopbaanoriëntatie en -begeleiding op middelbare scholen volgens scholieren: “LAKS to the Future” (2018)

Rapport onderzoek naar digitale leermiddelen: “Stukje bij bitje” (2018)

Rapport scholierencongressen over toetsen: “Toetsen en examens” (2017)

Rapport scholierencongressen over maatwerk: “Op weg naar maatwerk” (2016)

Rapport scholierencongressen over curriculum en digitalisering: “Curriculum en digitalisering” (2015)

Rapport onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding: “Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan” (2013)

Rapport onderzoek naar schoolgrootte: “Schoolgrootte uit leerlingperspectief” (2010)

LAKS monitor

LAKS Monitor 2023

LAKS Monitor 2022

LAKS Monitor 2020

LAKS Monitor 2018

LAKS Monitor 2016

LAKS Monitor 2014

LAKS Monitor 2012

LAKS Monitor 2010

Voor meer informatie over de LAKS Monitor kun je terecht op www.laks-monitor.nl. Hier kun je ook per thema de resultaten van je eigen school vergelijken met andere scholen en met het nationale gemiddelde.

Wil je dat jouw school meedoet aan de LAKS Monitor van 2024?

Neem dan snel contact met ons op via info@laks.nl of met onze projectmedewerker Elsbeth de Vries via elsbeth@laks.nl.

Klachtenrapportages

Klachtenrapportage 2022-2023

Klachtenrapportage 2021-2022

Infographic klachtenrapportage 2021-2022

Het Klachten- en informatiecentrum (KIC) van het LAKS maakt ieder schooljaar een rapportage van alle vragen en klachten die dat jaar zijn binnengekomen. Ook vind je aanbevelingen van het LAKS voor heel het onderwijsveld om mee aan de slag te gaan.

Handboeken, voorbeelden en informatiebrochures

Handboek leerlingenraad

Handboek MR – een survivalgids voor medezeggenschapsraden

Samenvatting MR Handboek – waar moet je aan denken als MR-lid?

Brochure advies- en instemmingsrecht van de MR

Brochure onderwijstijd voor leerlingen in de MR

Brochure Leerlingen Evalueren Docenten (LED)

Handboek LAKS Loves LED (oud boekje)

LED beslisboom (nieuw!)

Model (voorbeeld) van een Leerlingenstatuut

 

Wil je een fysiek exemplaar van een handboek bestellen voor je leerlingenraad, dan kan dat! Stuur een mailtje naar info@laks.nl om een handboek te bestellen, dan sturen we jouw gratis, fysieke exemplaar zo snel mogelijk op. Vergeet niet je (school)adres te vermelden in je mail!

Eindexamenklachtenlijn LAKS

Eindrapportage EEKL 2023

 

Elk jaar organiseert het LAKS de Eindexamenklachtenlijn tijdens de eindexamenperiode. In de eindrapportages vind je meer informatie over hoeveel er geklaagd is, waarover geklaagd is en wat ons opviel tijdens de eindexamenperiode.