Links en documenten

Voor de leden van onze vereniging

Publicaties rapporten, verslagen, handreikingen

Rapport scholierencongressen over taboes: “Taboes in het onderwijs” (2021)

Flyer over overgang en doorstroom: “Lekker reLAKSt overgaan en doorstromen.” (2021)

Rapport congres toetscultuur: “Toetscultuur. Een initiatief van het LAKS.” (2021)

Rapport verkennend onderzoek naar prestatiedruk in het voortgezet onderwijs: “Prestatie en druk onder leerlingen op de middelbare school” (2020)

Rapport scholierencongressen over de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs: “Kansenongelijkheid? Die is hier niet?” (2019)

Handreiking: “Leerlingendaling voor leerlingen en bestuurders” (i.s.m. VO-raad) (2019)

Rapport onderzoek naar inspraak in het praktijkonderwijs: “Inspraak in ‘het’ praktijk” (2019)

Rapport scholierencongressen over loopbaanoriëntatie en -begeleiding op middelbare scholen volgens scholieren: “LAKS to the Future” (2018)

Rapport onderzoek naar digitale leermiddelen: “Stukje bij bitje” (2018)

Rapport scholierencongressen over toetsen: “Toetsen en examens” (2017)

Rapport scholierencongressen over maatwerk: “Op weg naar maatwerk” (2016)

Rapport scholierencongressen over curriculum en digitalisering: “Curriculum en digitalisering” (2015)

Rapport onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding: “Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan” (2013)

Rapport onderzoek naar schoolgrootte: “Schoolgrootte uit leerlingperspectief” (2010)

LAKS monitor

LAKS Monitor 2020
LAKS Monitor 2018
LAKS Monitor 2016
LAKS Monitor 2014
LAKS Monitor 2012
LAKS Monitor 2010

Voor meer informatie over de LAKS Monitor kun je terecht op www.laks-monitor.nl. Hier kun je ook per thema de resultaten van je eigen school vergelijken met andere scholen en met het nationale gemiddelde.

In 2022 komt de volgende editie van de LAKS Monitor uit. Deze wordt op deze pagina geüpload. In 2021 wordt de enquête afgenomen onder scholieren.

Wil je dat jouw school meedoet aan de LAKS Monitor van 2022?

Neem dan snel contact met ons op via info@laks.nl of met onze projectmedewerker Daniëlle van Leeuwen via danielle@jobmbo.nl.

Handboeken, voorbeelden en informatiebrochures

Handboek leerlingenraad

Handboek MR – een survivalgids voor medezeggenschapsraden

Samenvatting MR Handboek – waar moet je aan denken als MR-lid?

Brochure advies- en instemmingsrecht van de MR

Brochure onderwijstijd voor leerlingen in de MR

Brochure Leerlingen Evalueren Docenten (LED)

Handboek LAKS Loves LED (oude boekje)

Model (voorbeeld) van een Leerlingenstatuut

Wil je een fysiek exemplaar van een handboek bestellen voor je leerlingenraad, dan kan dat! Stuur een mailtje naar info@laks.nl om een handboek te bestellen, dan sturen we jouw gratis, fysieke exemplaar zo snel mogelijk op. Vergeet niet je (school)adres te vermelden in je mail!