Ledenvergaderingen

Het LAKS houdt standaard vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is hét moment waarop de leden kunnen laten zien dat zij samen de vereniging zijn! Hieronder vind je wat meer informatie.

Hoe werkt het?

Tweemaal per jaar duurt een ALV twee dagen. Er is de najaarsvergadering en de voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergaderingen slapen we gezamenlijk op een leuke locatie ergens in het land. Daarnaast vinden er de eendaagse zomer- en wintervergaderingen plaats. Op de zomervergadering, de zogenaamde wissel-ALV, wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd.

De leden van LAKS zijn leerlingenraden van verschillende middelbare scholen in Nederland. Jouw leerlingenraad kan een aantal afgevaardigden naar een ALV van het LAKS sturen. Meestal kunnen er maximaal drie afgevaardigden per lid (leerlingenraad) deelnemen aan een ALV.

De reiskosten naar een ledenvergadering worden door het LAKS voor 70% vergoed voor maximaal twee afgevaardigden per lid (leerlingenraad). Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na akkoord van de penningmeester. Toeslagen worden niet vergoed en je moet een bewijs van je reishistorie overhandigen op je persoonlijke OV-chipkaart. Je kunt ook je schooldirecteur vragen om de kosten te vergoeden.

Tijdens de vergaderingen wordt er vaak over verschillende zaken gestemd. Bij sommige onderwerpen heb je als leerlingenraad alleen één stem ook al ben je met meerdere afgevaardigden aanwezig. Bij andere onderwerpen heeft iedereen die aanwezig is een stem. De details over het stemmen kun je in onze verenigingsstatuten vinden.

Benieuwd hoe dat er dan uit ziet? Check het filmpje:

Doelen ALV

De leden hebben inspraak in de vereniging. Zij kunnen moties indienen waarmee ze bijvoorbeeld de vereniging of het bestuur zaken kunnen opdragen of het bestuur kan afzetten. Ook kunnen er amendementen ingediend worden op de Meerjarenvisie (MJV). De standpunten van het LAKS kunnen dus gewijzigd worden. Het bestuur kan ook moties indienen en legt stukken zoals de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de leden.

Er wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit gebeurt op de voorjaarsvergadering.

Er wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd. Dit gebeurt op de zomervergadering.

Het bestuur wil graag de mening weten van haar leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat.

Gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 50 en 100 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. Zeker een aanrader!

Aanmelden?

Wanneer de ALV’s in schooljaar 2022-2023 gehouden worden, is nog niet allemaal bekend. De eerste ALV zal plaatsvinden op 9 & 10 oktober, voor de winter-ALV wordt de datum nog bekend gemaakt, de lente-ALV is op 12 en 13 maart en de zomer ALV is op 30 juni. Meer informatie over het aanmelden en de inhoud van de ALV’s kun je hier en op onze socials vinden zodra de data dichterbij komen.  Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen zullen de ALV’s fysiek of online zijn.

De Herfst-ALV is er bijna! Zondag 9 en maandag 10 oktober organiseert het LAKS weer een algemene ledenvergadering (ALV)! Wil jij als lid van het LAKS, samen met andere scholieren uit het hele land, meepraten over het onderwijs en de vereniging? Meld je hier aan! Ook als je geen lid bent van het LAKS ben je van harte welkom, en neem vooral al je vrienden mee.

Op de ALV gaan we het onder andere hebben over de bestuursverantwoording van het bestuur en is er ruimte voor moties en amendementen! Meer informatie over het programma volgt in de reader, die je, wanneer je je hebt aangemeld, een week voor de ALV toegestuurd zal krijgen.

Meer informatie over het programma en overnachten vind je in het aanmeldformulier. Neem bij vragen contact op met Fien, onze secretaris! Dat kan via fien@laks.nl of 06-15960102.

Lid worden van het LAKS?

Klik hier!