Vwo

Op het vwo doe je in totaal in acht vakken eindexamen.

Het vwo duurt in principe zes jaar. Als je je vwo hebt afgerond kun je een vervolgopleiding doen op het mbo, hbo of de universiteit.

Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het enige verschil tussen deze twee richtingen is dat je op het gymnasium ook les krijgt in de klassieke talen Grieks en Latijn.

Vakkenpakket op het vwo

In de eerste drie jaar van het vwo moet de school aandacht besteden aan een heleboel vakken: Nederlands, Engels, een tweede vreemde taal, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, verzorging, informatiekunde, techniek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming, muziek, drama en dans. Op het gymnasium komen daar dus ook de vakken Latijn en Grieks bij.

Je school kan ervoor kiezen om sommige vakken samen te voegen. Als je school een vak inroostert, dan ben je als leerling verplicht dit vak te volgen. In het derde jaar krijg je alle vakken die horen bij de verschillende profielen. Als je het derde leerjaar afrondt, stroom je door naar de bovenbouw. Vanaf de bovenbouw volg je de vakken die horen bij je gekozen profiel.

Profielkeuze

Tot en met de derde klas krijgen alle leerlingen – uitzondering gymnasium en atheneum – dezelfde vakken. In de derde klas moet je als leerling een profielkeuze maken. Dat kan soms best lastig zijn. Ben je goed in talen of vind je toch de technische kant leuker? Het is nuttig en goed om dit samen met je mentor of decaan verder uit te zoeken. Je profielkeuze kan namelijk ook invloed hebben op de studie die je later wilt gaan doen.

Hieronder de vier vwo-profielen op een rijtje:

Natuur en Techniek (NT)
• Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde

Natuur en Gezondheid (NG)
• Wiskunde A
• Biologie
• Scheikunde

Economie en Maatschappij (EM)
• Wiskunde A
• Economie
• Geschiedenis

Cultuur en Maatschappij (CM)
• Wiskunde C
• Geschiedenis

Naast de profielvakken volgt iedere vwo-leerling ook de verplichte vakken:

• Nederlands
• Engels
• Rekenen
• Maatschappijleer
• Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) of klassieke culturele vorming (kcv) op het gymnasium.
• Lichamelijke opvoeding
• Tweede vreemde taal bij atheneum. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Naast de verplichte vakken in het profiel kiezen leerlingen ook één of twee profielkeuzevakken. Daarnaast kiezen leerlingen altijd één keuzevak uit het vrije deel. De keuzevakken in het vrije deel zijn de vakken die bij een ander profiel horen.

Doorstromen van havo naar vwo

Tegenwoordig gelden er geen eisen meer voor leerlingen die van 5 havo naar 5 vwo willen doorstromen. Scholen mogen dus geen voorwaarden in de vorm van cijfers of werkhouding stellen aan leerlingen die in 5 vwo willen instromen. De keuze om door te stromen naar vwo ligt bij jou als leerling zelf.

Heb je vragen over jouw onderwijs?

Neem contact met ons op