Je bent hier
Home Schoolregels

Informatie

Schoolregels

Voor de schoolexamens stelt jouw school zelf regels op. Deze regels kan je vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van jouw school. Als je deze stukken opvraagt kun … Lees verder

Deze informatie vind je in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is iets wat elke school moet hebben en wat altijd voor iedereen moet gelden. Hierin staan je rechten en plichten. Meer informatie over het leerlingenstatuut vind … Lees verder

Binnen de school moet het zelfs verboden zijn. Je school is een openbare ruimte. In openbare ruimtes is het niet toegestaan te roken. Dit geldt niet in de buitenlucht. Het bestuur van je school heeft … Lees verder

Het schoolbestuur is uiteindelijk degene die de schoolregels maakt, waaraan alle leerlingen, maar ook leerkrachten, zich dienen te houden. Ze kunnen het kauwen van kauwgom dus verbieden. Als je het hier niet mee eens bent … Lees verder

Je bent nooit verplicht om van de havo of het vwo naar het mbo door te stromen. Wanneer je nog geen zestien jaar bent, moeten je ouders hier altijd toestemming voor geven. Wanneer je zestien … Lees verder

Het simpele antwoord is: Nee. Elke school mag zelf bepalen of zij leerlingen de mogelijkheid geeft een jaar opnieuw te doen. Wel is het zo dat scholen hiervoor beleid moeten maken. Dit betekent dat zij … Lees verder

Veel scholen laten scholieren een contract tekenen. Vaak gaat dit over gedragsregels zoals anti-pestcontracten, maar er komen ook contracten voor waarin prestatie-eisen worden gesteld aan leerlingen. Een school kan jou niet verplichten om een dergelijk … Lees verder

Er bestaan geen regels over zitplaatsen in de pauze. Je kan dit eventueel aankaarten bij een teamleider of de directeur. Dit kan je het beste doen via de leerlingenraad. Mocht je school nog geen leerlingenraad … Lees verder

Er is geen maximum aan het gewicht dat een schooltas mag wegen. Sinds de invoering van de basisvorming kampen scholieren met bijzonder zware boekentassen. Toch heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen maximum … Lees verder

Een school is niet verplicht om een leerlingenraad te hebben. De schoolleiding hoeft dus niet te luisteren naar de leerlingenraad. Toch kan ook een leerlingenraad invloed uitoefenen op het beleid en de sfeer binnen een … Lees verder

Iedere school is verplicht een schoolgids uit te geven. In de schoolgids beschrijft de school haar visie op onderwijs, welke doelen ze wil behalen en hoe ze dat denkt te bereiken. Ook de resultaten zoals … Lees verder

Het beleid omtrent het gebruik van mobieltjes in en buiten school, verschilt per school of scholengemeenschap. Een rechter heeft zich nog nooit uitgesproken over deze vraag. Het is dus niet duidelijk wat wettelijk wel en … Lees verder

Deze vraag krijgt het LAKS vaker. Het LAKS snapt dat het erg onhandig is als je rooster niet goed in elkaar zit. Hiervoor bestaan echter geen wettelijke maxima: Je school mag zelf bepalen hoe het … Lees verder

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit ouders en leerlingen die (vaak door de ouders) zijn aangewezen … Lees verder