Je bent hier
Home Schoolregels

Informatie

Schoolregels

Wil je doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo? Het LAKS heeft voor jou alle regels op een rijtje gezet. Check deze flyer voor alle informatie.

Veel van de regels waar je als leerling op school mee te maken krijgt, zijn per school geregeld. Dit betekent dat er niet altijd landelijke wetten zijn die zeggen wat je rechten en plichten zijn. … Lees verder

De urennorm geeft aan hoeveel uren scholieren minimaal les moeten hebben in een jaar, bijvoorbeeld 1040. Deze norm bestaat omdat de overheid ervoor wil zorgen dat scholieren een minimaal aantal uur les hebben. Als er … Lees verder

Scholen mogen helemaal zelf bepalen hoe ze een rooster opstellen. Daarbij is het natuurlijk niet de bedoeling dat leerlingen in de nacht les hebben, of overbelast worden. Maar een rooster van 8.00 uur tot 16.30 … Lees verder

Deze informatie vind je in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is iets wat elke school moet hebben en wat altijd voor iedereen moet gelden. Hierin staan je rechten en plichten. Meer informatie over het leerlingenstatuut vind … Lees verder

Ja! Sterker nog, de school moet roken verbieden. Binnen de school was roken al een hele lange tijd wettelijk verboden. De overheid heeft sinds augustus 2020 ook roken op alle schoolpleinen verboden.

Het schoolbestuur maakt uiteindelijk de schoolregels waaraan alle leerlingen, maar ook leerkrachten, zich moetenhouden. Het schoolbestuur kan het kauwen van kauwgom dus verbieden. Als je het hier niet mee eens bent kun je de leerlingenraad … Lees verder

Je bent nooit verplicht om van de havo of het vwo naar het mbo door te stromen. Wanneer je nog geen zestien jaar bent, moeten je ouders hier altijd toestemming voor geven. Wanneer je zestien … Lees verder

Het simpele antwoord is: ja. Elke school mag zelf bepalen of zij leerlingen de mogelijkheid geeft te doubleren. Wel is het zo dat scholen hiervoor beleid moeten maken. Dit betekent dat zij vooraf moeten bepalen … Lees verder

Veel scholen laten scholieren een contract tekenen. Vaak gaat dit over gedragsregels zoals anti-pestcontracten, maar er komen ook contracten voor waarin prestatie-eisen worden gesteld aan leerlingen. Een school kan jou niet verplichten om een dergelijk … Lees verder

Er bestaan geen regels over het aantal zitplaatsen voor tijdens de pauze. Je kunt dit eventueel aankaarten bij een teamleider of de directeur. Dit kun je het beste doen via de leerlingenraad. Mocht je school … Lees verder

Er is geen maximum aan het gewicht dat een schooltas mag wegen. Sinds de invoering van de basisvorming kampen scholieren met bijzonder zware boekentassen. Toch heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen maximum … Lees verder

In de schoolgids is de meeste informatie over jouw school terug te vinden. Iedere school is verplicht om elk jaar een schoolgids uit te geven. In de schoolgids beschrijft de school haar visie op onderwijs, … Lees verder

De regels voor het gebruik van mobieltjes op school verschilt per school. Er gelden hiervoor geen wettelijke regels. Scholen stellen daarom hun eigen regels op, en die kun je vinden in de schoolgids of het … Lees verder

Het LAKS snapt dat het erg onhandig is als je rooster niet goed in elkaar zit. Er bestaat echter geen wettelijke maximum voor het aantal tussenuren. Jouw school mag zelf bepalen hoe het rooster in … Lees verder

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit ouders en leerlingen die (vaak door de ouders) zijn aangewezen … Lees verder