Je bent hier
Home Schoolkosten

Informatie

Schoolkosten

Ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. In de schoolgids moet dit heel duidelijk vermeld staan. Ook moet de schoolgids informatie bevatten over de hoogte van de bijdragen … Lees verder

Het voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Sommige lesmaterialen moeten je ouders zelf betalen, zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen. Deze vrijwillige ouderbijdrage … Lees verder

Vanaf het schooljaar 2008-2009 worden de schoolboeken in het voortgezet onderwijs betaald door het Rijk. Scholen krijgen direct een vergoeding van de regering voor het aanschaffen van schoolboeken. Het lesmateriaal dat gratis is:

leerboeken
werkboeken
project- en tabellenboeken
examentrainingen/bundels
eigen … Lees verder

Wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht. Wel kan de school een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten of voorzieningen, zoals een excursie, reis of aanvullend lesmateriaal. Dit moet de … Lees verder