Je bent hier
Home Leerplicht & kwalificatieplicht

Informatie

Leerplicht & kwalificatieplicht

Je ouders/ verzorgers moeten ervoor zorgen dat je op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven. Verder moeten je ouders/ verzorgers jouw afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) melden aan de school.

Je moet de school volgens je rooster bezoeken en je kan persoonlijk aangesproken worden op eventueel spijbelen. Als je zelfstandig woont, moet je zelf de school op de hoogte brengen van ziekte of andere belangrijke … Lees verder

Als de bovengenoemde verplichtingen niet nagekomen worden, nadat er al verschillende keren is gepraat, kan het volgende gebeuren. De ouders/ verzorgers van leerlingen onder de 12 jaar kunnen worden gestraft met opsluiting in de gevangenis … Lees verder

Binnen zeven dagen moet de schooldirecteur de leerplichtambtenaar (van de gemeente waarin je woont) inlichten van een in- of uitschrijving van een leerling. Daarnaast moeten zij de leerplichtambtenaar in kennis stellen als je de school … Lees verder

Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om je op de vingers te tikken, wanneer je de leerplichtwet niet nakomt. Ze helpen je ook bij andere problemen met betrekking tot het naleven van de leerplichtwet. Bijvoorbeeld als … Lees verder

Sommige jongeren kunnen geen startkwalificatie halen omdat ze hier cognitief niet toe in staat zijn. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn daarom vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Verder kent … Lees verder

Alle jongeren moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen, gericht op het halen van een startkwalificatie. Dit is een havo-, vwo- of mbo2-diploma. Als je voor je 18e één van deze diploma’s hebt gehaald, voldoe … Lees verder

Kinderen gaan in Nederland verplicht naar school vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden (volledige leerplicht). Daarna start tot de 18e verjaardag, voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, … Lees verder