Je bent hier
Home Leerplicht & kwalificatieplicht

Informatie

Leerplicht & kwalificatieplicht

Leerplicht betekent simpel gezegd dat je naar school moet. Je bent leerplichtig als je tussen de 5 en 16 jaar oud bent. Dit betekent niet dat je meteen kan stoppen met school als je 16 … Lees verder

Je ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat je op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven. Verder moeten je ouders/verzorgers jouw afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) melden aan de school.
Woon je alleen? Dan is het toegestaan om dit … Lees verder

Ben je nog geen 18 jaar oud en heb je ook nog geen startkwalificatie (een havo, vwo of minstens een mbo-2 diploma)? Dan moet je naar school volgens jouw rooster.
Ben je ziek of kun je … Lees verder

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Wanneer leerlingen ouder zijn dan 12 jaar en hun verplichtingen niet nakomen, kunnen zij gestraft worden. Meestal wordt er een werk-/taakstraf gegeven … Lees verder

Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en ouders/verzorgers). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente en dus bij de leerplichtambtenaar.
 

Een leerplichtambtenaar is iemand die bij de gemeente werkt. Deze persoon houdt in de gaten of leerlingen in de gemeente naar school gaan.
Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om je op de vingers te tikken, wanneer … Lees verder

Er zijn drie situaties waarin je vrijgesteld kan worden van kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt niet als:

Je een schooldiploma of getuigschrift hebt van een praktijkschool;
Je zit op een speciale school, omdat je moeite hebt met leren, … Lees verder