Je bent hier
Home Leerplicht & kwalificatieplicht Wat moet de school doen bij schoolverzuim?

Informatie

Leerplicht & kwalificatieplicht

?

Wat moet de school doen bij schoolverzuim?

Binnen zeven dagen moet de schooldirecteur de leerplichtambtenaar (van de gemeente waarin je woont) inlichten van een in- of uitschrijving van een leerling. Daarnaast moeten zij de leerplichtambtenaar in kennis stellen als je de school voortijdig verlaat.

Verder is de schooldirecteur verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten over schoolverzuim. Onder schoolverzuim verstaan we:

  • Dat je meer dan drie achtereenvolgende dagen niet aanwezig bent;
  • Dat je een periode van vier weken, 1/8 deel van de lessen niet aanwezig bent.

De school kan je alleen uitschrijven als de directeur een brief van je nieuwe school krijgt, waarin staat dat jij je daar aangemeld hebt.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS