Je bent hier
Home Staatsexamens

Informatie

Staatsexamens

Ja, dan kun je vrijstelling krijgen voor de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel: algemene natuurwetenschappen en maatschappijleer. Neem daarvoor je originele havo-diploma mee naar het mondeling examen. In alle overige vakken moet je wel … Lees verder

Nee. Je kunt je gemiddelde eindcijfer niet ophogen door in een bepaald vak ook staatsexamen te doen. Een eenmaal door de school afgegeven cijferlijst wordt niet opengebroken.

Je kunt staatsexamen doen in alle vakken waar je nog geen examen in hebt gedaan, bijvoorbeeld omdat je een vak/vakken nodig hebt voor een vervolgopleiding.

Voorbereiding op de staatsexamens
Maak bij het je eigen maken van de examenstof gebruik van een lesmethode of een examenkatern. Het LAKS of DUO hebben geen lijst van methodes die je per vak zou kunnen gebruiken. … Lees verder

Ja, dat mag!

Nee, het is niet mogelijk om je aan te melden voor het staatsexamen in juni of augustus. Deze periodes zijn bedoeld voor kandidaten die een uitgesteld examen of een herexamen hebben. Je kunt je wel … Lees verder

Onderstaand filmpje van DUO geeft een indruk van het verloop van een staatsexamen.

Deelnemen aan een staatsexamen kost € 144,- per vak. Voor een vak met alleen een college-examen en voor de rekentoets betaal je € 71,-. Een volledig examen (alle vakken) voor één schoolsoort kost maximaal € … Lees verder

Nee, de centrale examens zijn van hetzelfde niveau. De college-examens – die als je staatsexamen doet en mondeling worden afgenomen – gaan net zo diep op de stof in. De inhoud en de eisen zijn … Lees verder

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet deelnemen aan het ‘gewone’ onderwijs. Door in 1 of meerdere vakken per jaar examen te doen, kun je langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het halen … Lees verder