Je bent hier
Home Schoolkosten Is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig?

Informatie

Schoolkosten

?

Is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig?

Ja! Wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht. Wel kan de school een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten of voorzieningen, zoals een excursie, reis of aanvullend lesmateriaal. Dit moet de school dan aan het begin van elk jaar vragen aan je ouders. Voor zo’n ‘overeenkomst ouderbijdrage’ geldt:

  • het moet duidelijk zijn dat de bijdrage vrijwillig is
  • informatie over de vrijwillige ouderbijdrage moet worden opgenomen in je schoolgids
  • de activiteiten moeten duidelijk uitgesplitst en omschreven zijn (zodat je kan kiezen voor sommige onderdelen wel of niet te betalen)
  • scholen mogen geen nieuwe leerlingen weigeren omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet willen betalen
  • je school is verplicht om het beleid rond de ouderbijdrage te bespreken in de medezeggenschapsraad (MR). De vertegenwoordigers (vaak ouders en leerlingen) in de MR moeten instemmen met een verandering van de verplichte/vrijwillige ouderbijdrage.

Als je ouders een bepaalde overeenkomst hebben getekend, moeten ze natuurlijk wel betalen.

 

Vanaf 1 augustus moeten alle leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit wordt geregeld in de wetswijziging van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. In de schoolgids moet dit heel duidelijk vermeld staan. Ook moet de schoolgids informatie bevatten over de hoogte van de bijdragen die van de ouders gevraagd worden.

Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren om een bijdrage voor de schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en scholen lastig te achterhalen wat nu eigenlijk wettelijk kan en mag als het gaat om de ouderbijdrage.

Scholen kunnen voor van alles een ouderbijdrage vragen. Denk bijvoorbeeld aan: − schoolkampen en excursies −  verzekeringen en schaderegelingen − extra lesmateriaal, zoals atlassen en gereedschappen − extra vakken aanbod – sinterklaas of schoolfeest.

Ouders moeten ervoor kunnen kiezen een gevraagde bijdrage niet te betalen. De school mag leerlingen nooit om die reden de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzeggen. Alleen als ouders de bijdrage voor een extra activiteit of voorziening niet willen betalen, mag de school leerlingen van die activiteit of voorziening uitsluiten. Activiteiten die bij het onderwijs horen zijn dus per definitie niet verplicht betaald. Als je wel wordt gevraagd om te betalen en je weigert, is het géén onderwijs (maar bijvoorbeeld een feestje).

Wat kun jij doen als leerling in de MR?

  • Lees de schoolgids en controleer of er duidelijk staat dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Dit is verplicht.
  • Kijk even naar de bedragen die worden gevraagd. Is het heel veel geld, of is het nog te dragen? Zijn er leerlingen bij jou op school die dit niet kunnen betalen? Is er een regeling voor leerlingen uit armere gezinnen?

Landelijke ontwikkelingen:

Er is landelijk een geleidelijke toename schoolkosten. In totaal gaat het om 200 miljoen euro (2,5% van totaalbegroting schoolbestuur VO).

De kosten die ouders maken voor de school van hun kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, verschillen sterk per regio en per school. Voor zover het zichtbaar is in de boekhouding van de scholen, is het gemiddelde bedrag per leerling in het voortgezet onderwijs van 160 tot 204 euro gestegen in 5 jaar.

In het primair onderwijs is in 62 procent van de jaarrekeningen een post ouderbijdragen te vinden en in het voortgezet onderwijs bij 91,5 procent. Vaak gaat het dan om enkele tientallen euro’s, maar soms ook om meer dan 1.000 euro per jaar.  Het wordt in rekening gebracht als ‘inschrijfgeld’, ‘schoolgeld’, ‘het lidmaatschap van een schoolvereniging’, of ‘administratiekosten’. Dit is toegestaan, mits voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de bijdrage vrijwillig is en daadwerkelijke betaling door ouders geen voorwaarde kan zijn om een leerling toe te laten tot de school.

Een gezin met twee kinderen op het vmbo is gedurende de schoolloopbaan van hun kinderen gemiddeld in totaal 1600 euro kwijt!

Met betrekking tot de ouderbijdrage is er op veel scholen een actief beleid voor de inning van de ouderbijdrage. Dat is eigenlijk niet zo netjes. Het moet vrijwillig zijn. Ouders moeten zich niet onder druk gezet voelen om te betalen.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS