Je bent hier
Home Schoolkosten Is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig?

Informatie

Schoolkosten

?

Is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig?

Ja! Wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht. De vrijwillige ouderbijdrage omvat ook kosten voor extra activiteiten of voorzieningen, zoals een excursie, reis of aanvullend lesmateriaal. Betalen je ouders deze bijdrage niet? Dan mag je niet uitgesloten worden van deze extra activiteiten of voorzieningen. Voor de vrijwillige ouderbijdrage geldt:

  • het moet duidelijk zijn dat de bijdrage vrijwillig is;
  • informatie over de vrijwillige ouderbijdrage moet worden opgenomen in je schoolgids;
  • scholen mogen geen nieuwe leerlingen weigeren omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet willen betalen;
  • scholen mogen geen leerlingen uitsluiten, alle leerlingen mogen aan álle extra activiteiten meedoen;
  • je school is verplicht om het beleid rond de ouderbijdrage te bespreken in de medezeggenschapsraad (MR). De vertegenwoordigers (vaak ouders en leerlingen) in de MR moeten instemmen met een verandering van de vrijwillige ouderbijdrage.

1 Augustus 2021 is er een wetswijziging geweest, waarin het is vastgelegd dat de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig is en leerlingen dus ook echt niet buitengesloten mogen worden van activiteiten en voorzieningen. De overheid heeft een campagne opgezet om ouders, scholen en leerlingen te informeren over deze wetswijziging. Op hun website staan veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage en ander campagnemateriaal, zoals onderstaande poster.

Ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. In de schoolgids moet dit heel duidelijk vermeld staan. Ook moet de schoolgids informatie bevatten over de hoogte van de bijdragen die van de ouders gevraagd worden.

Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren om een bijdrage voor de schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en scholen lastig te achterhalen wat nu eigenlijk wettelijk kan en mag als het gaat om de ouderbijdrage.

Scholen kunnen voor van alles een ouderbijdrage vragen. Denk bijvoorbeeld aan: − schoolkampen en excursies −  verzekeringen en schaderegelingen − extra lesmateriaal, zoals atlassen en gereedschappen − extra vakken aanbod – sinterklaas of schoolfeest.

Ouders moeten ervoor kunnen kiezen een gevraagde bijdrage niet te betalen. Leerlingen mogen dan niet uitgesloten worden van deze extra activiteiten, extra lesmateriaal of extra voorzieningen. Je mag dus voor niets uitgesloten worden.

Ik word uitgesloten van een activiteit, omdat mijn ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Wat kan ik doen?

Allereerst mag je de school erop aanspreken dat zij tegen de wet in handelen. Ze mogen niemand buitensluiten, dus ook jou niet. Wil de school niet luisteren en gaan ze je toch buitensluiten? Maak dan een melding bij het LAKS via info@laks.nl of bel naar 030 7900 910. Wij gaan er dan mee aan de slag.

Wat kun jij doen als leerling in de MR?

  • Lees de schoolgids en controleer of er duidelijk staat dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Dit is verplicht.
  • Kijk even naar de bedragen die worden gevraagd. Is het heel veel geld, of is het nog te dragen?

Landelijke ontwikkelingen:

Er is landelijk een geleidelijke toename schoolkosten. In totaal gaat het om 200 miljoen euro (2,5% van totaalbegroting schoolbestuur VO).

De kosten die ouders maken voor de school van hun kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, verschillen sterk per regio en per school. Voor zover het zichtbaar is in de boekhouding van de scholen, is het gemiddelde bedrag per leerling in het voortgezet onderwijs van 160 tot 204 euro gestegen in 5 jaar.

In het primair onderwijs is in 62 procent van de jaarrekeningen een post ouderbijdragen te vinden en in het voortgezet onderwijs bij 91,5 procent. Vaak gaat het dan om enkele tientallen euro’s, maar soms ook om meer dan 1.000 euro per jaar.  Het wordt in rekening gebracht als ‘inschrijfgeld’, ‘schoolgeld’, ‘het lidmaatschap van een schoolvereniging’, of ‘administratiekosten’. Dit is toegestaan, mits voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de bijdrage vrijwillig is en daadwerkelijke betaling door ouders geen voorwaarde kan zijn om een leerling toe te laten tot de school.

Een gezin met twee kinderen op het vmbo is gedurende de schoolloopbaan van hun kinderen gemiddeld in totaal 1600 euro kwijt!

Met betrekking tot de ouderbijdrage is er op veel scholen een actief beleid voor de inning van de ouderbijdrage. Dat is eigenlijk niet zo netjes. Het moet vrijwillig zijn. Ouders moeten zich niet onder druk gezet voelen om te betalen.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS