Je bent hier
Home Schoolregels Waar vind ik informatie van mijn school overzichtelijk bij elkaar?

Informatie

Schoolregels

?

Waar vind ik informatie van mijn school overzichtelijk bij elkaar?

In de schoolgids is de meeste informatie over jouw school terug te vinden. Iedere school is verplicht om elk jaar een schoolgids uit te geven. In de schoolgids beschrijft de school haar visie op onderwijs, welke doelen ze wil behalen en hoe ze dat denkt te bereiken. Ook de resultaten zoals doorstroom, uitval en aantal geslaagden moet in de schoolgids worden opgenomen. Daarnaast moet in de schoolgids staan wat de school doet voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, hoe de verplichte onderwijstijd is ingedeeld, waar de vrijwillige ouderbijdrage voor bestemd is en wat de rechten en plichten van leerlingen, ouders en schoolleiding zijn.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS