Je bent hier
Home Schoolregels Ik moet een contract tekenen, hoe zit dat?

Informatie

Schoolregels

?

Ik moet een contract tekenen, hoe zit dat?

Veel scholen laten scholieren een contract tekenen. Vaak gaat dit over gedragsregels zoals anti-pestcontracten, maar er komen ook contracten voor waarin prestatie-eisen worden gesteld aan leerlingen. Een school kan jou niet verplichten om een dergelijk contract te tekenen, deze keuze ligt altijd bij de scholier. Wel zou een school gevolgen kunnen verbinden aan het niet tekenen van een contract. Maar of dit mag, ligt aan de omstandigheden van het geval. Twijfel je aan het contract dat jij moet tekenen? Stuur ons een mailtje via info@laks.nl!

Daarnaast staat een dergelijk contract nooit boven de wet. De wettelijke kaders voor het voortgezet onderwijs staan in de WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs). Regels in een contract mogen hier niet tegen ingaan. Een school mag bijvoorbeeld niet in een contract opnemen dat je bij te lage cijfers in het eindexamenjaar niet deel mag nemen aan het examen. Meld het bij ons of bij de Inspectie als jouw school jou vanwege een contract toch probeert uit te sluiten van het examen!

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS