Je bent hier
Home Discriminatie & intimidatie Wat kunnen de directie en de MR doen aan pesten en discriminatie?

Informatie

Discriminatie & intimidatie

?

Wat kunnen de directie en de MR doen aan pesten en discriminatie?

Het dagelijks bestuur van de school moet zich actief inzetten voor het behouden van een goede sfeer op school. Ook moet het bevoegd gezag aandacht besteden aan het voorkomen van pesten en discriminatie op school. Dit kan waargemaakt worden door het trainen van docenten in begeleiding van pest- en discriminatieproblemen. Ook kunnen er lesprogramma’s worden ontwikkeld, of kan er met de leerlingen een pestprotocol worden opgesteld.

De medezeggenschapsraad (MR) moet bekend zijn met het onderwerp pesten en discriminatie, omdat hier alle groepen (ouders, leerlingen en docenten) in zitten die met pesten en discriminatie te maken kunnen hebben. De MR kan advies geven aan het bevoegd gezag van de school over de handelingen bij pesten en discriminatie.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS