Je bent hier
Home Zorg in Onderwijs Mag een school een zorgleerling weigeren?

Informatie

Zorg in Onderwijs

?

Mag een school een zorgleerling weigeren?

In principe mag de school een zorgleerling niet weigeren. In de wet passend onderwijs staat dat elke school een zorgplicht heeft. Dit betekent dat leerlingen met een zorgvraag niet geweigerd mogen worden. Binnen zes tot tien weken nadat een leerling zich aangemeld heeft bij een school, moet deze school zorgen voor een passende onderwijsplek. De school regelt bijvoorbeeld ondersteuning in de klas of aanpassingen in het gebouw. Kan de school dat zelf niet realiseren, dan moet de school op zoek naar een passende plek waar de leerling wel terecht kan.

De uitzondering op deze regel is, dat scholen leerlingen die al op een andere school staan ingeschreven wel mogen weigeren. De school waarop de leerling staat ingeschreven is namelijk de school met zorgplicht.

Elke school is verplicht om een zorgprofiel op te stellen. Hierin staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school haar leerlingen gaat bieden. Het is de bedoeling dat er in elke regio genoeg aanbod is voor alle onderwijs- en zorgbehoeften. Het samenwerkingsverband waaronder de scholen in de regio vallen is hiervoor verantwoordelijk.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS