Je bent hier
Home Passend onderwijs Mag een school een leerling met een ondersteuningsbehoefte weigeren?

Informatie

Passend onderwijs

?

Mag een school een leerling met een ondersteuningsbehoefte weigeren?

In principe mag de school een leerling met een ondersteuningsbehoefte niet weigeren. In de wet passend onderwijs staat dat elke school een zorgplicht heeft. Dit betekent dat leerlingen met een zorgvraag niet geweigerd mogen worden. Binnen zes tot tien weken nadat een leerling zich aangemeld heeft bij een school, moet deze school zorgen voor een passende onderwijsplek. De school regelt bijvoorbeeld ondersteuning in de klas of aanpassingen in het gebouw. Kan de school dat zelf niet realiseren, dan moet de school op zoek naar een passende plek in de regio waar de leerling wel terecht kan.

Er is een uitzondering op deze regel: scholen mogen leerlingen die al op een andere school staan ingeschreven weigeren. De school waarop de leerling staat ingeschreven is dan de school met zorgplicht.

Elke school is verplicht om een zorgprofiel op te stellen. Hierin staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school haar leerlingen gaat bieden. Het is de bedoeling dat er in elke regio genoeg aanbod is voor alle onderwijs- en zorgbehoeften. Het samenwerkingsverband waaronder de scholen in de regio vallen is hiervoor verantwoordelijk. Het samenwerkingsverband is een samenwerking tussen alle scholen in de gemeenten om ervoor te zorgen dat een leerling altijd bij tenminste één van deze scholen terecht kan.

Weet je niet bij wie je moet zijn binnen de school? Op de meeste scholen is er een zorgcoördinator die jou kan helpen met vragen. Is die er niet? Vraag dan bijvoorbeeld aan je mentor bij wie je het beste kan zijn.

Heb je meer vragen over passend onderwijs? Netwerk Ziezon en Stichting Zorgeloos naar School kunnen je hierbij helpen.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS