Je bent hier
Home Eindexamens Wie maakt het examenrooster? En kan dit nog worden aangepast?

Informatie

Eindexamens

?

Wie maakt het examenrooster? En kan dit nog worden aangepast?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de instantie die de examenroosters maakt. Dit doen ze ongeveer twee jaar van tevoren. Ook kijkt er iemand van LAKS mee. Tijdens het maken van de roosters wordt er nauwkeurig gekeken welke combinaties er op één dag en in één week gepland worden. Daar is dus over nagedacht. Helaas kunnen de makers niet met iedereen rekening houden en elk jaar zijn er kandidaten die een voller of minder vol rooster hebben.

Dit jaar is er een extra tijdvak. Dat betekent dat voor ieder vak er een keer extra gelegenheid is om examen te doen. De momenten waarop dit kan, staan vast, maar je mag wel zelf bepalen op welk van die momenten jij je examen in een bepaald vak wil maken. Zo kan je dus toch een beetje zelf je rooster samenstellen en er bijvoorbeeld rekening mee houden dat je meer voorbereidingstijd nodig hebt voor een bepaald moeilijk vak. Je school hoort aan jou te vragen wanneer je welk examen wil doen. Als dat niet gebeurt, geef het dan aan!

Bij het maken van het rooster wordt trouwens aan veel dingen gedacht:

  • Het CvTE noemt Nederlands bijvoorbeeld een leesvak en geschiedenis een schrijfvak. Zo proberen ze verschillende vakken zoveel mogelijk met elkaar te combineren zodat je niet te veel lees-, of niet te veel schrijfwerk hebt op één dag.
  • In het rooster proberen de roosteraars elk jaar enigszins af te wisselen door vakken soms iets vroeger en dan weer later in het rooster op te nemen: een soort wisselrooster over de jaren heen. Er zijn niet heel veel schuifmogelijkheden, omdat het allemaal in een paar weken moet passen. Ook valt er in mei vaak een feestdag (bijvoorbeeld tweede pinksterdag of hemelvaart) middenin de examenperiode.
  • Daarnaast kan voor een aantal vakken de ochtend niet worden benut omdat deze examens gelijktijdig ook worden afgenomen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en Caribisch Nederland.
  • Tot slot kunnen niet alle vakken aan het eind van de periode. Bij sommige vakken hebben docenten meer nakijktijd nodig dan bij anderen. Neem bijvoorbeeld schrijfvakken als Nederlands en Geschiedenis in vergelijking met Frans en Engels.
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS