Je bent hier
Home Centrale eindexamens Wat gebeurt er met een examenklacht?

Informatie

Centrale eindexamens

?

Wat gebeurt er met een examenklacht?

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd.

Vragen over klagen?

Het LAKS krijgt tijdens het Centraal Examen prachtige klachten binnen, maar niet alle klachten zijn even nuttig. Natuurlijk mag je op www.examenklacht.nl stoom afblazen over hoe extreem kak een examen was. Die klachten en vooral de hoeveelheid klachten geven ons inzicht in hoe de scholieren denken over de examens.

Maar waar we vooral naar zoeken, zijn gedetailleerde klachten mét argumenten. Alleen klachten die aantonen dat er fouten in het examen zitten hebben mogelijk effect op de N-term/het correctievoorschrift van een examen en alleen met klachten die duidelijk aantonen dat de school fout zit (bijvoorbeeld ernstig geluidsoverlast) kunnen wij iets veranderen aan de geldigheid van een examen. Leg uit waarom het examen niet goed is. Hoe meer uitleg en argumenten, hoe nuttiger je klacht!

Om het wat duidelijker te maken een overzicht van klachten waar we blij van worden.

  • Inhoudelijk: “Er stond een spelfout in het examen Nederlands. “ik wordt in plaats van ik word (bij vraag 6)!” “vraag 10 van het wiskunde examen havo kon niet beantwoord worden want de afbeelding was zo slecht afgedrukt dat het niet leesbaar was.” “In het herexamen Frans werd gevraagd naar de koe van La vache qui rit. Het enige goede antwoord in het correctiemodel was een “rode jurk”, maar veel logischer is “rode vacht”.”
  • Organisatorisch: “De stroom viel uit waardoor alle computers uitvielen en het examen werd onderbroken. Iedereen moest opnieuw beginnen en we hadden een half uur tijd minder dan waar we recht op hadden.” “De school had tegelijkertijd met het examen sportdag gepland, naast de gymzaal waren leerlingen aan het voetballen.” “De school had beloofd de juiste atlassen op voorraad te hebben. Hiervoor was een intekenlijst rondgegaan. Toen het examen begon bleken er onvoldoende atlassen beschikbaar en kreeg ik er geen.”

Ook algemene klachten zijn natuurlijk welkom, maar deze klachten zijn minder bruikbaar. Dit zijn klachten als: “Te lang en te moeilijk.” “Ik kon me niet concentreren.” “Ik begreep de vraag niet.”

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS