Je bent hier
Home Medezeggenschap op school Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?

Informatie

Medezeggenschap op school

?

Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?

De ondersteuningsplanraad (OPR)
Alle verschillende scholen binnen een regio (vaak de gemeente) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband. Scholen binnen een samenwerkingsverband maken afspraken over welke extra ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden die bijzondere aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat een leerling ziek is. Dat heet passend onderwijs.

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband waarin over passend onderwijs wordt vergaderd. In de OPR zitten leraren, ouders en leerlingen van scholen binnen het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden vaak afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven niet per se uit één van die MR’s afkomstig te zijn.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS