Je bent hier
Home Medezeggenschap op school Wat is een schoolplan?

Informatie

Medezeggenschap op school

?

Wat is een schoolplan?

Het schoolplan is een tekst waarin de directeur voor de komende vier jaar opschrijft hoe ze de school willen organiseren. Dit is belangrijk om te weten als actieve leerling. Jij hebt namelijk het recht om mee te praten over dit schoolplan en wat daar in moet komen te staan. Dit plan is bepalend voor de komende vier jaar van jouw school.

Wat staat er in het schoolplan?

Kwaliteit: de school en het onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn, hoe gaat de school daarvoor zorgen? En dan niet alleen het minimum waaraan de school moet voldoen, maar ook een uitgesproken ambitie. Hoe gaat de school ervoor zorgen dat jij straks goed, beter, het beste onderwijs van Nederland krijgt? Kwaliteit is natuurlijk een best vaag begrip; wat betekent dat? Onder kwaliteit kun je van alles verstaan. Maar belangrijk voor jou als leerling is in elk geval het volgende:

De onderwijstijd: hoe lang duren de lessen? Wat voor beslissingen maken ze over het rooster? Krijg ik wel genoeg lessen, of vallen er heel veel uit. Hier is de wet onderwijstijd voor gemaakt. De school moet in het schoolplan beschrijven hoe ze aan die wet gaan voldoen. Controleer of je schoolleider met goede en haalbare plannen komt.

De veiligheid: Hoe gaat de school om met pesten en agressie? Hoe (on)veilig voelen scholieren zich en welke maatregelen neemt de school om te garanderen dat er gezorgd wordt voor een veilige school? Denk aan problemen op school die bij jou op school een rol spelen: drugs, pesten, geweld, discriminatie, racisme, ongewenste intimiteiten?

De docenten: Hoe zorgt de school voor gekwalificeerde docenten? Docenten mét diploma én energie om goede lessen te geven. Daartoe behoort ook (wettelijk voorgeschreven) dat in het schoolplan beschreven staat hoe de leerlingen invloed hebben op het personeelsbeleid. Dat wil zeggen dat je als scholier bijvoorbeeld aan mag zitten bij de sollicitaties of jaarlijkse evaluaties van docenten. Dit is nu extra belangrijk want er is een lerarentekort. Hoe zorgt de school dat er voldoende goede docenten zijn de komende vier jaar?

Participatie: Een ander minimum is dat scholen verplicht moeten beschrijven welke eigen ambities de school heeft voor leerlingenparticipatie. Jij, de leerling, hebt dus het recht om mee te praten en te beslissen over hoe scholieren mogen meepraten en beslissen over de school (lijkt een gekke zin, maar dit is wel hoe het werk). Maar hoe dan? Daarover moet de schoolleider een concreet idee hebben. Dat begint natuurlijk bij het praten over de plannen voor de komende vier jaar. Een beetje schoolleider gaat met zijn leerlingen(raad) en medezeggenschapsraadleerlingen hierover in gesprek. Hoe willen we dat de komende vier jaar, de school de mening van scholieren gebruikt om een betere school te worden, en welke rol spelen de leerlingen zelf?

 

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS