Je bent hier
Home Medezeggenschap op school Krijg ik geld voor mijn werk in de MR?

Informatie

Medezeggenschap op school

?

Krijg ik geld voor mijn werk in de MR?

Als je in de medezeggenschapsraad zit heb je recht op een paar dingen:

1. Vacatievergoeding:

Op vrijwillige basis: vacatieregeling, regeling onkostenvergoeding en/of eventueel andere voorzieningen voor ouders en/of leerlingen.

Het is niet onredelijk om te vragen voor een vergoeding voor je werk in de MR. Je kan een prijs afspreken per vergadering of een uurprijs, of zelfs een jaarprijs. Denk na over wat je zelf redelijk vindt, overleg met je mede-mr-leden. Zet hoog in – dan kun je nog afdingen en eindig je uiteindelijk op een redelijk maar leuk bedrag. Goed argument: als ik mij laat betalen, dan ga ik het werk ook serieuzer doen. Jullie willen een professionele MR – ga er dan ook professioneel mee om. Kwaliteit is nu eenmaal niet gratis. De bedragen die we horen van scholieren lopen uiteen, van niks tot 15 euro per vergadering, maar ook wel 100 euro per vergadering!

2. Trainingen (scholingskosten) en voorzieningen:

Het bevoegd gezag staat aan ouders, leerlingen en personeelsleden, die deelnemen in de MR, de geledingen dan wel de raden, het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd gezag kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben. Het bevoegd gezag vergoedt verder alle scholingskosten voor de MR-leden.

Als je een training wilt om je werk goed te kunnen doen, moet de schoolleider dat betalen – mits redelijk. Je kan trainingen volgen bij het LAKS maar ook elders.

3. Secretaris voor de administratie:

Op vrijwillige basis: bijdrage van het bevoegd gezag in de kosten voor administratieve ondersteuning van de MR, de raden dan wel de geledingen. Hoe betaal je de secretaris die alles moet regelen, wie verzorgt alle vergaderingen, notulen e.d.?

4. Experts en advies van buiten:

Op het schriftelijk verzoek van ouders, leerlingen en personeelsleden, die deelnemen in de MR, de geledingen dan wel de raden van het statuut vergoedt het bevoegd gezag terstond de redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen. De MR, de geledingen dan wel de raden kan het bevoegd gezag verzoeken deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te betalen. In dit laatste geval voldoet het bevoegd gezag terstond aan dat verzoek.Weet je iets niet, begrijp je er de ballen van? Je mag experts van buiten de school inhuren (in overleg). De school is wettelijk verplicht dat te betalen

Let op: De MR, de geledingen en de raden stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de medezeggenschapsactiviteiten. Oftewel: Geef geen geld uit voordat je dit hebt overlegd en er goedkeuring is. 

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS