Je bent hier
Home Medezeggenschap op school Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Informatie

Medezeggenschap op school

?

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Medezeggenschap = samen een beetje baas zijn!

Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt het erop neer dat niet de schoolleiding in zijn uppie alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en ook scholieren meepraten en denken. Dat jij als leerling mee beslist over hoe zaken op jouw school geregeld zijn, is erg belangrijk. Het onderwijs is er namelijk voor jou, de leerling! En leerlingen zijn dé ervaringsdeskundigen als het op schoolzaken aankomt, nietwaar?

In de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap op scholen geregeld. Deze wet geldt voor zowel de basisschool als voor de middelbare school. De WMS zegt dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Samen met de schoolleiding en het schoolbestuur is de MR dus de baas van de school. Een MR is een raad die bestaat uit drie geledingen (groepen), namelijk: personeel, ouders en leerlingen. Deze groepen gaan met elkaar vergaderen om de problemen op school te bespreken dat noem je een MR-vergadering. Een MR vergadert altijd eerst met elkaar en zonder de directie en/of het bestuur. Als de MR een plan heeft of gebruik wil maken van een recht, plannen ze ook samen met het bevoegd gezag en/of de directie een vergadering in. Dat noem je dan een overlegvergadering.

Check de samenvatting van ons MR-handboek!

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS