Je bent hier
Home Medezeggenschap op school Wat is het verschil tussen schoolbestuur (bevoegd gezag) en de schoolleiding?

Informatie

Medezeggenschap op school

?

Wat is het verschil tussen schoolbestuur (bevoegd gezag) en de schoolleiding?

Bevoegd gezag / schoolbestuur

Het bevoegd gezag (ook wel het schoolbestuur genoemd), zijn de mensen die de school (vaak lang geleden) gesticht hebben. Zij zijn dus niet de schoolleiding! Vaak zijn het kerkgenootschappen die wilden dat er een school in de buurt kwam met een bepaalde godsdienstige overtuiging, maar ook ouders kunnen een school hebben opgericht (bijvoorbeeld Montessori) of de overheid (openbare scholen).

De leden van het bevoegd gezag komen misschien één keer per maand samen om de lopende zaken door te spreken en de plannen voor de toekomst uit te stippelen. Sinds de wet medezeggenschap begin jaren tachtig is vastgelegd, mag het bevoegd gezag bijna geen enkel besluit meer nemen zonder de medezeggenschapsraad daarbij te betrekken. De macht over wat er moet gebeuren op school wordt nu dus gedeeld. De medezeggenschapsraad is een partij gevormd door de deelnemers aan het onderwijs (personeel, ouders en leerlingen) die macht heeft zodat het schoolbestuur niet alleen maar doet waar zij zin hebben. In de praktijk gaat het echter meer over welke regels de school vastlegt en wat voor beleid ze opstellen. Dat lijken misschien niet zulke interessante dingen; maar juist die zaken spelen een grote rol voor de leerlingen.

Schoolleiding

Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding de baas. De schoolleiding bestaat uit een directeur (of rector), vaak bijgestaan door één of meer adjunct-directeuren of locatiedirecteuren (conrectoren). De precieze samenstelling van de schoolleiding wordt met name bepaald door de grootte van de school. De schoolleiding zorgt bijvoorbeeld voor het schoolgebouw en het personeel.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS