Je bent hier
Home Blog

LAKS nieuws

LAKS teleurgesteld over marginale aanpassingen examen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is teleurgesteld in het herziene examenbesluit van minister Slob. De scholierenorganisatie had gepleit voor grondige en substantiële aanpassingen om het eindexamen door te kunnen laten gaan. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: “Nu zien we weer slechts

LAKS: Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept minister Slob op zijn besluit over de centrale eindexamens op korte termijn te heroverwegen. Na de nieuwe maatregelen ziet het LAKS de voorbereiding op de eindexamens dusdanig verder

SAVE THE DATE – Hét Onderwijsdebat 2021

‘Hoe gaat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht worden? Moet de ouderbijdrage worden afgeschaft? En is latere selectie de oplossing voor kansenongelijkheid?’ Leerlingen, ouders en leraren hebben de handen ineen geslagen om

Nieuw LAKS-bestuur verkozen

Op de digitale ledenvergadering van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben leden hun vertrouwen gegeven aan een nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur zal in juni ingewerkt worden. Vanaf juli zullen zij het stokje overnemen