Je bent hier
Home Blog Persbericht LAKS doet wetsvoorstel: “Wet gratis onderwijs, voor iedereen!”

LAKS nieuws

LAKS doet wetsvoorstel: “Wet gratis onderwijs, voor iedereen!”

Utrecht, 14 maart 2024 – Morgen komt de Week van het Geld ten einde en doet het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een fictief wetsvoorstel: Wet gratis onderwijs. Met dit initiatief vraagt het LAKS aandacht voor schoolkosten die momenteel zorgen voor ongelijke onderwijskansen.   

Het LAKS ziet veel waarde in de Week van het Geld, waarin leerlingen financiële vaardigheden leren om zelfredzaam te zijn. Tijdens deze belangrijke week wil het LAKS echter wel een stap verder gaan door ook aandacht te vragen voor de structurele kansenongelijkheid die ontstaat als gevolg van de financiële situatie van ouders/verzorgers. Het gebrek aan schoolmaaltijden, het toenemende aanbod van bijlessen waarvoor betaald moet worden, de ”vrijwillige” ouderbijdrage, en de verplichte, maar niet vergoede digitale schoolmiddelen (zoals een laptop of tablet) zijn slechts enkele voorbeelden van barrières die leerlingen opgeworpen krijgen in hun onderwijscarrière.  

LAKS-voorzitter Rafke Hagenaars sprak zich vorige week uit over betaalde bijlessen tijdens een radioaflevering van Spraakmakers: “We zien helaas dat het aanbod van particuliere bijlesbedrijven alleen maar is toegenomen in de afgelopen jaren. Dit versterkt de ongelijkheid in het onderwijs en ondermijnt de gelijke kansen voor alle leerlingen.” Maar niet alleen particuliere bijlesbedrijven zorgen ervoor dat leerlingen van wie de ouders/verzorgers het kunnen betalen meer persoonlijke aandacht en meer scholing krijgen; ook als leerlingen met honger naar school gaan, uitgesloten worden van reizen en extra activiteiten omdat hun ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen of geen laptop of tablet kunnen aanschaffen, wordt hun recht op het onderwijs ondermijnt. 

Met het fictieve wetsvoorstel wil het LAKS de aandacht vestigen op de noodzaak van gratis schoolmaaltijden, het tegengaan van de groeiende commerciële bijlesindustrie, het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage en de financiering van digitale leermiddelen. Het LAKS hoopt Kamerleden te inspireren om actie te ondernemen om kansenongelijkheid aan te pakken. Voorzitter Rafke Hagenaars benadrukt daarbij vooral het belang van structurele financiering: “Hoewel er al enige politieke aandacht is voor deze kwesties en er tijdelijke subsidies beschikbaar zijn voor scholen, is het noodzakelijk dat er een structurele financiering komt voor deze voorzieningen. Alleen op die manier kunnen we een onderwijssysteem creëren dat gelijke kansen biedt aan alle leerlingen.” 

Lees hier het fictieve wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting:
Wetsvoorstel – Wet gratis onderwijs
Memorie van toelichting – Wet gratis onderwijs

DELEN: