Je bent hier
Home Blog Persbericht Het LAKS maakt zich zorgen over het hoofdlijnenakkoord

LAKS nieuws

Het LAKS maakt zich zorgen over het hoofdlijnenakkoord

Het onderwijs lijkt geen prioriteit te zijn in het hoofdlijnenakkoord van de PVV, NSC, BBB en VVD. Sterker nog, er wordt zelfs 300 miljoen bezuinigd op het funderend onderwijs. Dat is erg zorgelijk, zeker nu we jaar na jaar in de Staat van het Onderwijs lezen hoe de kwaliteit van het onderwijs afneemt. Er staan nog steeds te weinig docenten voor de klas, de basisvaardigheden zijn niet op orde, het gaat niet goed met de mentale gezondheid van veel leerlingen en er is steeds meer segregatie en ongelijkheid in het onderwijs. Problemen die vragen om een forse investering in het onderwijs; níet om bezuinigingen, vindt het LAKS. 

Dat is helaas wel wat er staat te gebeuren. Daarbij springen vooral de afschaffing van de subsidieregeling brede brugklassen en de afnemende investeringen in het programma School en Omgeving in het oog. Deze subsidies moeten segregatie in het onderwijs en kansenongelijkheid voorkomen. Ze zijn hard nodig om scholen, wijken en leerlingen te helpen die relatief harder worden getroffen door problemen in het onderwijs. De formerende partijen zijn niet van overtuigd van het belang hiervan. Dat is funest voor het onderwijs en voor de kansen die jongeren krijgen in onze maatschappij. En dat terwijl deze partijen juist claimden op te komen voor degenen die dat het meest nodig hebben. 

Verder staan er nog onduidelijke punten in het hoofdlijnenakkoord. Zo moeten onderwijsmethodes ‘bewezen effectief’ en ‘politiek neutraal’ zijn, ‘methodes om te toetsen moeten beter’ en er moet ‘aandacht komen voor speciaal en passend onderwijs’. Maar wat betekent dit? Volgens LAKS laat deze onduidelijkheid zien dat de partijen geen ambities hebben voor het onderwijs. En als je geen specifieke ambitie hebt voor het onderwijs, hoe zorg je er dan voor dat het onderwijs beter wordt voor álle leerlingen en niet alleen voor leerlingen waar het al goed mee gaat? Dat is juist wat er nu nodig is. Bovendien maakt LAKS zich zorgen over de vraagtekens die de partijen zetten bij leermethodes. Deze zijn onnodig en zorgen alleen maar voor ophef en verwarring. Het is een kwestie die moet worden overgelaten onderwijsontwikkelaars- en experts, docenten en leerlingen. 

Het LAKS hoopt dat er met het regeerakkoord wél een duidelijke visie komt voor het structureel verbeteren van en investeren in ons onderwijs. Het is vijf voor twaalf; kom met een duidelijke ambitie voor het onderwijs en betrek leerlingen daarbij! 

DELEN: