Je bent hier
Home Blog Persbericht LAKS Ontvangt Recordaantal Klachten!

LAKS nieuws

LAKS Ontvangt Recordaantal Klachten!

Tijdvak 1 zit erop. Vandaag kwam met de examens Fries, Russisch, Spaans, Turks en Arabisch een einde aan het eerste tijdvak van de Centrale Examens. Voor een deel van de examenkandidaten zijn daarmee de eindexamens achter de rug. Voor een ander deel begint de voorbereiding op examens die ingehaald moeten worden en/of op herkansingen. De tussenbalans laat zien dat de examens tot nu toe 302.000 klachten opleverde. “We hebben dit jaar een recordaantal klachten ontvangen in het eerste tijdvak! Ook hebben we dit jaar voor het eerst meer klachten ontvangen van vmbo gl/tl leerlingen dan van vwo-leerlingen”, aldus Rafke Hagenaars, coördinator en woordvoerder van de eindexamenklachtenlijn.

Het LAKS was voorbereid op klachten over de voorbereiding op en de inhoud en organisatie van de examens. Klachten over opgaven werden bekeken door vak experts en doorgezet naar het College voor Toetsen en Examens. In een aantal gevallen leverde dit een aanpassing van het correctievoorschrift op, zoals voor het examen Engels vwo en voor bedrijfseconomie vwo. Bij klachten over de organisatie van de examens werden scholen aangesproken en werd, indien nodig, de Inspectie van het Onderwijs ingeschakeld. De voorbereiding op de examens was een heikel punt. Rafke Hagenaars, coördinator van de Eindexamenklachtenlijn: We kregen voorafgaand aan de examens al veel signalen van scholieren die veel lesuitval hadden, die kampten met stress en onzekerheid en die zich daardoor niet goed voorbereid op het centraal schriftelijk examen voelden. Veel klachten die we nu hebben ontvangen gaan dan ook over dat leerlingen zich niet goed voorbereid voelden op het examen en dat er veel dingen in het examen kwamen die zij niet behandeld hebben gekregen in de les”.

Het LAKS heeft in het begin van het jaar de actie #RedMijnDiploma gevoerd. Met deze actie wilde het LAKS een extra herkansing en de mogelijkheid tot spreiding van de examens verwezenlijken. De petitie van #RedMijnDiploma is meer dan 10.000 keer ondertekend, maar helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Het LAKS is benieuwd wat dit met de resultaten van de eindexamens heeft gedaan.
Op dit moment worden de laatste examens uit het eerste tijdvak nagekeken en worden door College voor Toetsen en Examens de N-termen bepaald, waarin de dagelijkse rapportages van het LAKS worden meegenomen. Op woensdag 14 juni zijn de N-termen bekend en weten eindexamenkandidaten of ze geslaagd zijn of niet.

Het tweede tijdvak is van maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni. In deze periode kunnen Centraal Examens ingehaald en herkanst worden. Klachten in het tweede tijdvak kunnen online ingediend worden via www.examenklacht.nl. Het LAKS blijft in deze gehele examenperiode voor vragen en klachten over examens en andere kwesties op school bereikbaar op het reguliere telefoonnummer 030-7900910. De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 30 juni.

Het LAKS wenst alle eindexamenkandidaten veel succes met de uitslag en eventuele inhaalexamens en herkansingen!

DELEN: