Je bent hier
Home Blog Persbericht LAKS roept op: geef leerlingen in praktijkonderwijs een ov-jaarkaart

LAKS nieuws

LAKS roept op: geef leerlingen in praktijkonderwijs een ov-jaarkaart

“Ik ga het regelen” beloofde toenmalig minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs de praktijkleerlingen vorig jaar op de dag van het Praktijkonderwijs. De reiskosten die praktijkleerlingen zelf betalen wanneer zij voor hun stage moeten reizen zouden hiermee verdwijnen. Niet elke scholier heeft de financiële middelen om deze reiskosten op te brengen. Een ov-jaarkaart zou dit probleem oplossen en daarmee onderwijs voor élke leerling toegankelijk maken. De belofte van toenmalig minister Wiersma zou voor veel praktijkscholieren een einde betekenen aan hoge reiskosten en beperkingen in hun keuze voor een stage. Leerlingen van het praktijkonderwijs verdienen het om financieel in staat te worden gesteld om onderwijs te volgen. Het LAKS verwacht dan ook dat demissionair minister Paul de belofte van haar voorganger in de praktijk toepast.  

Houd onderwijs binnen bereik 

Ruim 30.000 leerlingen volgen op dit moment praktijkonderwijs. Scholieren die praktijkonderwijs volgen lopen meestal meerdere keren per jaar stage. De praktijkervaring die wordt opgedaan tijdens de stage is cruciaal voor de ontwikkeling van de leerling. Een ov-jaarkaart maakt het voor iedere leerling in het praktijkonderwijs mogelijk om vrij te kiezen waar zij willen stagelopen zonder te worden belemmerd door oplopende reiskosten.   

Ook vanuit een arbeidsmarktperspectief is het onbegrijpelijk dat leerlingen in het praktijkonderwijs geen ov-jaarkaart krijgen: juist deze leerlingen wil de minister naar de arbeidsmarkt leiden, vooral naar de tekortsectoren. Het LAKS is dan ook verbaasd om te zien dat de financiële belemmeringen voor deze groep leerlingen niet worden weggenomen.  

Structurele oplossing  

Het LAKS staat voor een gelijkwaardige behandeling van alle scholieren in Europees en Caribisch Nederland. Het onderwijs en de toekomst van leerlingen moet bereikbaar blijven voor iedereen. Geen enkele leerling zou zich zorgen moeten maken om reiskosten: geen enkele stage zou te ver en daarom te duur moeten zijn. De vrijheid om te ontdekken wat bij je past en wat je later wil worden moet bereikbaar en betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Praktijkleerlingen mogen daarbij niet worden vergeten. Het LAKS roept de demissionaire minister daarom op: zorg dat leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen rekenen op een ov-jaarkaart.    

 

Namens het LAKS-bestuur, 

Rafke Hagenaars 

Voorzitter bestuur 

DELEN: