Je bent hier
Home Straf, schorsing & verwijdering Welke regels zijn er over straffen en hoe kunnen deze straffen veranderd worden?

Informatie

Straf, schorsing & verwijdering

?

Welke regels zijn er over straffen en hoe kunnen deze straffen veranderd worden?

De school mag regels over straffen zelf opstellen. In de onderwijswet staan namelijk geen regels hierover. Lijfelijke straffen zijn wel bij wet verboden. De school moet haar regels over straffen opnemen in het leerlingenstatuut of schoolreglement. De medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsbevoegdheid als het over reglementen gaat. Zij moeten het dus eens zijn met deze regels.

 

De strafregels op mijn school zijn oneerlijk. Kunnen we hier iets aan doen?

Als je vindt dat de straffen bij jou op school oneerlijk zijn, kun je (samen met de leerlingenraad) een nieuw plan maken, waarin alles wel goed geregeld is. Dit plan kan dan in het leerlingenstatuut opgenomen worden. Wanneer je een plan voor straffen voor een leerlingenstatuut gaat maken, zijn er een aantal punten waar je goed op moet letten:

  • Het moet duidelijk worden wie er wanneer en waarvoor een straf mag geven. Zet duidelijk op papier wat de regels zijn, wat er gebeurt als ze overtreden worden en wanneer er gestraft of alleen gewaarschuwd wordt.
  • Bedenk straffen die wat te maken hebben met de regels die overtreden zijn.
  • De straf moet in verhouding zijn met de overtreding.
  • Er moet iets worden opgenomen over wat je moet doen als je het niet eens bent met de straf. Daarbij kan je denken aan een gesprek met een derde, neutrale persoon om erover te praten of de straf wel redelijk is. Als dat niet helpt, kun je natuurlijk altijd naar de leerlingenraad stappen of het LAKS bellen.
  • Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de regels. Als de regels voor de leerlingen gelden, moeten ze ook voor de leraren en bijvoorbeeld de conciërge gelden.
  • Het is wel erg verstandig om aanvullingen op het leerlingenstatuut eerst met de leerlingenraad te bespreken. Vervolgens kun je het naar de medezeggenschapsraad sturen. Als het dan door de medezeggenschapsraad is goedgekeurd, moet iedereen zich aan deze regels houden.

Er zijn op andere scholen al wel regels over straffen meegenomen in het leerlingenstatuut. Het is goed om een aantal van deze statuten te bekijken en hier ideeën uit op te doen. Je hoeft natuurlijk niet alles klakkeloos over

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS