Je bent hier
Home Straf, schorsing & verwijdering Welke regels zijn er over straffen?

Informatie

Straf, schorsing & verwijdering

?

Welke regels zijn er over straffen?

In de onderwijswet staan geen regels over straffen. De school mag zulke regels dus zelf opstellen. Lijfelijke straffen zijn wel bij wet verboden. De school moet haar regels opnemen in het leerlingenstatuut of schoolreglement. De medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsbevoegdheid als het over reglementen gaat. Zij moeten het dus eens zijn met de regels.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS