Je bent hier
Home Stage Wat is de maatschappelijke stage?

Informatie

Stage

?

Wat is de maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma, in plaats van de gebruikelijke lessen te volgen. Het biedt scholieren de mogelijkheid om tijdens hun schooltijd kennis te maken met de samenleving, door bijvoorbeeld te wandelen met ouderen of een sponsorloop te organiseren.

De maatschappelijke stage is sinds schooljaar 2014-2015 niet meer verplicht. Scholen mogen dan zelf bepalen of zij hun leerlingen een maatschappelijke stage laten volgen. Wanneer de school besluit dit te doen, ben je als scholier echter wel verplicht mee te doen.

In bepaalde gevallen is het mogelijk vrijstelling aan te vragen voor de maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld wanneer jij als scholier bent doorgestroomd van het voortgezet speciaal onderwijs naar regulier onderwijs, wanneer je al een maatschappelijke stage hebt gedaan of als je staatsexamen aflegt. Als jij langdurig ziek bent of om een andere reden niet in staat bent een maatschappelijke stage te volgen, kan jouw school besluiten je de stage gedeeltelijk of helemaal niet te laten volgen. Het zou kunnen dat je in een ander leerjaar stage moet lopen.

Er zijn geen vaste regels voor wat geldt als stageplek en wat niet. Eén belangrijke voorwaarde is dat het gaat om vrijwilligerswerk; je mag dus niet betaald krijgen. Daarnaast moet je bijdragen aan de maatschappij of de maatschappij op een andere manier leren kennen via je stage. Als je al vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld bij je sportvereniging of in de leerlingenraad, kan dit tellen als maatschappelijke stage. Uiteindelijk bepaalt je school of je stageplek geschikt is of niet. Een leerling jonger dan dertien jaar mag alleen op school zelf stage lopen.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS