Je bent hier
Home Privacy Hoe is mijn privacy beschermd op school?

Informatie

Privacy

?

Hoe is mijn privacy beschermd op school?

Jouw school moet zich houden aan de privacywetgeving, bijvoorbeeld hoe de school omgaat met jouw persoonsgegevens. Jouw school moet zich dus houden aan de algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Er zijn echter nog meer regels die voor scholen gelden. Jouw school moet vastleggen hoe ze omgaat met persoonsgegevens in het leerlingenstatuut. De leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met dit leerlingenstatuut. Als leerling kan jij dus ook invloed hebben over hoe de school je privacy beschermt!

Op scholen kunnen er bijvoorbeeld extra regels zijn over de controle van kluisjes of het ophangen van camera’s.

Heb je vragen over de bescherming van je privacy op school? Neem contact op met het LAKS.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS