Je bent hier
Home Straf, schorsing & verwijdering Mag ik van school worden geschorst?

Informatie

Straf, schorsing & verwijdering

?

Mag ik van school worden geschorst?

Over schorsing wordt in de wet niet veel geschreven; er worden geen richtlijnen gegeven over wanneer iemand geschorst mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode waarbij je als leerling niet tot de lessen wordt toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd). Een korte opsomming over de regels voor schorsing (Inrichtingsbesluit VO, Artikel 13):

  • Een leerling mag maximaal een week van school worden geschorst.
  • Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten om een leerling te schorsen, dan stelt deze de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Als de leerling nog geen 21 is, moet het bevoegd gezag ook de ouders of verzorgers van de leerling op de hoogte brengen.
  • Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de school de inspectie hiervan door de school op de hoogte stellen. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk doen. Ook moeten ze de reden van de schorsing vermelden.
  • Als een leerling van school wordt verwijderd, is het de verantwoordelijkheid van de school om een nieuwe school voor de leerling te zoeken.
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS