Je bent hier
Home Blog Weet jij wat de MR is? Wel na dit spel!

LAKS nieuws

Weet jij wat de MR is? Wel na dit spel!

Meebepalen wat je school doet of welke straf wel of niet gegeven mag worden? Dat kunnen leerlingen via de medezeggenschapsraad (MR)! Best handig. Toch blijkt uit de LAKS-monitor 2018 dat 70% van de leerlingen nog nooit van de MR gehoord heeft. Tijd om daar verandering in te brengen!

Met het door het LAKS ontwikkelde spel ‘Schoolgebouwd’ leer je over welke onderwerpen in de MR voorbij komen en welke ideeën daarover kunnen bestaan. Soms moet je je dus inleven in anderen, zoals de leraren, en zoeken naar een compromis. Door voor verschillende problemen de beste oplossing voor iedereen te zoeken, bouw je samen je school op. Het spel dan ook bedoeld voor alle leerlingen, en is bijvoorbeeld leuk om in een les maatschappijleer te spelen.

Dus: meld aan je leraar dat het spel bestaat en jullie er graag een lesje aan besteden! Dan kan hij of zij hier een exemplaar bestellen!

DELEN: