Je bent hier
Home Blog Reactie van LAKS op de brief van minister Wiersma over #redmijndiploma

LAKS nieuws

Reactie van LAKS op de brief van minister Wiersma over #redmijndiploma

Lees hier de reactie van minister Wiersma op de petitie-aktie van het LAKS. Lees hieronder de reactie van het LAKS op de brief van minister.

Een maand aktie voeren, ruim 10.000 handtekeningen en een schriftelijk overleg binnen de Kamercommissie van OCW. Ons voorstel voor een extra herkansing en spreiding over twee tijdvakken kon rekenen op veel steun en werd door sommige partijen zelfs nog bescheiden gevonden. Er zijn inmiddels al diverse interventies voorgesteld om de eindexamenkandidaten een eerlijke kans te geven om hun examen te kunnen maken. Helaas heeft u ondanks dat alles toch besloten om vast te houden aan uw standpunt.

Dat deze examenkandidaten hun gehele schoolperiode of bovenbouw niet op de gewone manier les hebben gehad, dat zij enorm veel stress hebben ervaren en nog steeds ervaren, dat hun lessen van ondermaatse kwaliteit waren, blijken alles bij elkaar genomen nog niet genoeg reden om deze examenkandidaten een eerlijke kans op het diploma te geven. Dat betreurt het LAKS, namens de examenkandidaten, enorm.

De andere oplossingen die u in uw brief noemt zijn niet afdoende. U stelt voor dat leerlingen zelf met hun school in gesprek moeten om zich voor te bereiden op het examen. Dat is de omgekeerde wereld. Het probleem ligt niet bij de scholier, maar het systeem dat hen in steek heeft gelaten. De enige manier waarop we de bal bij de scholier moeten leggen is om hen zelf de verantwoordelijkheid te geven over hun examens door hen te laten bepalen of en hoe zij hun examens willen spreiden en of zij een herkansing denken te moeten benutten. Er is geen tijd meer om de examenkandidaten nu nog zelf om extra lessen te laten vragen, NPO-geld in te zetten om achterstanden weg te werken of leerlingen zelfverzekerd te maken terwijl er niets aan hun situatie is veranderd.

Het LAKS wil nog een laatste keer haar grote zorg uitspreken: jongeren voorbereiden  op de maatschappij doe je door ruimte te bieden en recht te doen aan de situaties van deze examenkandidaten en niet door ze onnodig te laten vastlopen in het systeem. De ongeveer 180.000 eindexamenkandidaten gaan nu een stressvolle afsluiting van hun toch al moeilijke schooltijd tegemoet. Daarom vragen wij u nog een keer dringend: geef de eindexamenkandidaten van 2023 een extra herkansing en mogelijkheid tot spreiding. Het LAKS benadrukt: dit doet niet af aan de waarde van het diploma en bereid examenkandidaten nog steeds voor op de rest van hun leven.

Wij zullen de zorgen die wij hebben blijven noemen en voelen ons daarbij gesteund door de duizenden ondertekenaars van verschillende petities en door andere partijen en onderwijsorganisaties. LAKS blijft daarom met alle eindexamenkandidaten roepen: #redmijndiploma!

Namens het LAKS en alle eindexamenkandidaten,

Janouke van Meerveld

Voorzitter LAKS

DELEN: