Je bent hier
Home Blog Petitie-overhandiging: Het LAKS roept op tot #REDMIJNDIPLOMA

LAKS nieuws

Petitie-overhandiging: Het LAKS roept op tot #REDMIJNDIPLOMA

Vandaag, 17 januari 2023, heeft het LAKS de petitie #RedMijnDiploma overhandigd aan de Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verschillende Kamerleden waren aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen. In de maand december 2022 heeft het LAKS aktie gevoerd om aandacht te vragen voor de oneerlijke situatie waarin eindexamenkandidaten zich bevinden. Het LAKS pleit voor een extra herkansing en een spreiding over twee tijdvakken. Voorzitter Janouke van Meerveld: “Ook deze examenkandidaten ervaren nog grote gevolgen van corona, naast de huidige problemen als prestatiedruk en veel lesuitval onder docenten. Door deze maatregelen kunnen examenkandidaten met meer rust het examen maken en hebben ze een mogelijke optie om op terug te vallen als het even niet lukt.” De petitie is inmiddels meer dan 6000 keer ondertekend door mensen uit het hele land. Van Meerveld: “Dat zijn 40 Tweede Kamers, 250 klaslokalen en ruim 100 bussen vol met mensen die dit ook belangrijk vinden.” Niet alleen het LAKS heeft opgeroepen tot extra maatregelen, maar ook de VO-raad, SPV en Ouders en Onderwijs hebben dit gedaan. Op donderdag 19 januari staat er een schriftelijk overleg over de eindexamens 2023 gepland. Het LAKS hoopt met de aanbieding van deze petitie nog een keer te kunnen laten zien hoe belangrijk het is dat er ook voor deze eindexamenkandidaten maatregelen worden getroffen.

LAKS bestuur en leden overhandigen de petitie #redmijndiploma aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

DELEN: