Je bent hier
Home Blog Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

LAKS nieuws

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog in Oekraïne hebben miljoenen jongeren het land moeten verlaten. Een deel van deze groep is gevlucht naar Nederland en heeft hier dus recht op onderwijs, hoe ziet dit eruit en waar gaan deze leerlingen naar school? Hieronder staan al je vragen over leerlingen en vluchtelingen uit Oekraïne uitgelegd.

Wat is er aan de hand?

Miljoenen mensen zijn Oekraïne ontvlucht vanwege de oorlog daar. De meeste vluchtelingen verblijven nu in de landen om Oekraïne zoals Polen, Roemenië en Moldavië, maar er zijn ook vluchtelingen naar Nederland gekomen. De Nederlandse overheid verwacht nu dat er ongeveer 50.000 vluchtelingen hierheen zullen komen. Een groot deel van deze vluchtelingen zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar oud. Deze kinderen hebben in Nederland ook recht op onderwijs en dat betekent dat er geschikte plekken gevonden moeten worden zodat deze leerlingen naar school kunnen gaan. Op dit moment wordt er door het ministerie, gemeentes, scholen en andere organisaties hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Een gevlucht kind uit Oekraïne wil in Nederland naar school. Wat moet daarvoor gebeuren?

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij een school in de buurt. De school kijkt met de ouders of het mogelijk is om aan de Oekraïense leerling les te geven. Vaak verwijst de school in de buurt de leerling eerst door naar een aparte school of klas met extra ondersteuning, zoals taallessen. Als een leerling in een opvanglocatie woont, dan kan de gemeente de ouders helpen om onderwijs voor de leerling te regelen.

Komen de gevluchte Oekraïners bij mij in de klas?

Dat zou kunnen, maar waarschijnlijk duurt dat nog wel even. Oekraïense leerlingen starten namelijk eerst met het leren van de Nederlandse taal, dit gebeurt in aparte klassen of scholen.

Waar gaan deze leerlingen naar school?

Veel Oekraïense leerlingen gaan naar een internationale schakelklas (ISK), dit zijn middelbare scholen speciaal voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog moeten leren. De leerlingen op het ISK gaan gemiddeld twee jaar naar het ISK en daarna stromen ze door naar een reguliere middelbare school of vervolgonderwijs.

Op dit moment zijn er echter zoveel nieuwe leerlingen uit Oekraïne dat er niet genoeg ruimte is op de ISK’s. Daarom worden er ook nieuwe tijdelijke scholen geopend voor deze leerlingen.

Hoe gaat dit met vluchtelingen uit andere landen?

Alle kinderen en jongeren onder de 18 hebben het recht om onderwijs te volgen in Nederland. Vluchtelingen uit andere landen kunnen hier dus ook onderwijs volgen. Dit gebeurt meestal eerst op een internationale schakelklas (ISK), dit zijn middelbare scholen speciaal voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog moeten leren. De leerlingen op het ISK gaan gemiddeld twee jaar naar het ISK en daarna stromen ze door naar een reguliere middelbare school of vervolgonderwijs.

Wat kan ik doen?

Er zijn veel initiatieven om (Oekraïense) vluchtelingen te helpen en welkom te heten, hier zou jij misschien ook aan kunnen meehelpen. Veel van deze initiatieven zijn lokaal georganiseerd. Je kunt daarom het beste kijken op de website van jouw gemeente of van Vluchtelingenwerk.

DELEN: