Je bent hier
Home Blog Luister naar de leerling!

LAKS nieuws

Luister naar de leerling!

“Het kind moet z’n verhaal goed aan jou kunnen vertellen en je moet zijn visie bij het besluit betrekken.” (De Kinderombudsman)

De laatste tijd gebeurt er veel op het gebied van passend onderwijs. Deze ontwikkelingen hebben positieve gevolgen voor leerlingen binnen de school. Leerlingen krijgen namelijk inspraak op hun eigen ontwikkelingsperspectief, een goede zet. Dit staat tevens in één lijn met het standpunt van de Kinderombudsman: er moet meer naar kinderen geluisterd worden. Bij elke beslissing die leerlingen aangaat is het van belang dat leerlingen kunnen meepraten en meebeslissen.

De VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs, LAKS en Ouders & Onderwijs ondersteunen deze stelling. Wij vragen daarom aan alle scholen: ga aan de slag binnen passend onderwijs op school met inspraak van de leerlingen en neem hun visie mee in de besluitvorming van de school. Ga (gezamenlijk) op zoek naar manieren om leerlingen zelf mee te laten praten over hun eigen ondersteuningsbehoeften.

De VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs, LAKS en Ouders & Onderwijs zijn momenteel aan het verkennen hoe scholen aan deze oproep gehoor geven of kunnen geven. Daarom zijn we op zoek naar voorbeelden of ervaringen van inspraakmogelijkheden die scholen leerlingen bieden binnen passend onderwijs. Graag willen we weten of en hoe scholen met leerlingen in gesprek gaan over hun behoeftes binnen passend onderwijs.

Deel uw ervaring met ons!

Kent u of werkt u op een school die leerlingen laat meepraten over hun behoeftes binnen passend onderwijs? En vraagt u als school regelmatig aan leerlingen wat ze zelf nodig hebben om het onderwijs voor hen echt passend te maken? Deel dan uw ervaring met ons!

Maar we zijn ook op zoek naar verhalen van ouders en leerlingen. Bent u een ouder die merkt dat hun kind regelmatig wordt betrokken binnen passend onderwijs? Of ben u die leerling die ruimte kreeg om dit te bespreken? Deel dan zijn we ook opzoek naar u!

Uw ervaringen of voorbeelden kunt u tot en met 7 juni mailen naar: stemvdleerling@laks.nl

Namens,
de VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs, LAKS en Ouders & Onderwijs

DELEN: