Je bent hier
Home Blog Luister naar de leerling!

LAKS nieuws

Luister naar de leerling!

Leerlingen krijgen inspraak op hun eigen ontwikkelingsperspectief, een goede zet. Dit staat tevens in één lijn met het standpunt van de Kinderombudsman: er moet meer naar kinderen geluisterd worden. Bij elke beslissing die leerlingen aangaat is het van belang dat leerlingen kunnen meepraten en meebeslissen.

LAKS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-raad en VO-raad ondersteunen deze stelling. Wij vragen daarom aan alle scholen: ga aan de slag binnen passend onderwijs met inspraak van de leerlingen en neem hun visie mee in de besluitvorming van de school. Ga (gezamenlijk) op zoek naar manieren om leerlingen zelf mee te laten praten over hun eigen ondersteuningsbehoeften.

“Het kind moet z’n verhaal goed aan jou kunnen vertellen en je moet zijn visie bij het besluit betrekken.” (De Kinderombudsman)

LAKS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-raad en VO-raad verkennen momenteel hoe scholen aan deze oproep gehoor geven. Daarom zoeken wij voorbeelden van en ervaringen met inspraakmogelijkheden die scholen leerlingen bieden binnen passend onderwijs. We willen graag weten hoe scholen met leerlingen in gesprek gaan. We hebben al een paar mooie voorbeelden ontvangen en zijn nog op zoek naar meer!

We noemen het nu ontwikkelgesprekken in plaats van oudergesprekken en kind, ouder(s) en leerkracht nemen deel. Alle deelnemers hebben een stem en inbreng, en plannen worden gezamenlijk afgestemd.“

Deel jouw ervaring

Ben jij die schooleider die al structureel in gesprek gaat met jouw leerlingen? Vraag jij als leraar regelmatig aan leerlingen wat ze zelf nodig hebben om het onderwijs voor hen echt passend te maken? Deel dan jouw ervaring met ons!

Verhalen van ouders en leerlingen 

Daarnaast zijn we ook op zoek naar verhalen van ouders en leerlingen. Ben jij een ouder die merkt dat jouw kind regelmatig wordt betrokken bij passend onderwijs? Of ben jij die leerling die de ruimte kreeg om jouw mening te laten horen? Dan zijn we ook op zoek naar jou!

Mailen naar

Ervaringen of voorbeelden kun je tot en met 1 oktober mailen naar: stemvdleerling@laks.nl

Namens LAKS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-raad en VO-raad

 

DELEN: