Je bent hier
Home Blog LAKS heeft gemengde gevoelens over regeerakkoord

LAKS nieuws

LAKS heeft gemengde gevoelens over regeerakkoord

Persbericht

LAKS heeft gemengde gevoelens over regeerakkoord

Amsterdam, 10 oktober 2017 – Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft kennisgenomen van het regeerakkoord. Er wordt een stap gezet in de goede richting door de rekentoets niet te laten meetellen in het eindexamen en door de versoepeling van doorstroom van het vmbo naar het mbo.

Tevens verheugt het LAKS zich op de experimenten rond de mogelijkheid om vakken in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau te volgen. De regering belooft daarbij te gaan kijken naar mogelijkheden om met een aantal vakken op een hoger niveau toegelaten te worden tot een opleiding op het hoogste niveau. Ook dit is voor het LAKS een stap in de richting van vertrouwen in de toekomst. Hopelijk leiden deze experimenten ertoe dat het straks makkelijker wordt om toegelaten te worden tot een opleiding, zonder te worden afgerekend op je slechtste vak. LAKS roept de nieuwe regering op de scholierenorganisatie te betrekken bij deze experimenten. LAKS-voorzitter Anouk Gielen: “Maatwerk in het onderwijs is een groot streven van het LAKS. Aan een wo-opleiding kunnen beginnen met een aantal vakken op havo-niveau en de rest op vwo-niveau is voor ons het toppunt van maatwerk.”

Desondanks heeft het LAKS nog niet volledig vertrouwen in de toekomst. Ondanks de aandacht voor de doorstroom van het vmbo naar het mbo mist het LAKS nog wel de versoepeling van doorstroom van havo naar vwo. Ook is het verschrikkelijk jammer dat de basisbeurs niet wordt heringevoerd. De korting van 50% in het eerste jaar is slechts een symbolisch gebaar en lost het probleem niet op.

Tevens verbaast het LAKS zich over het uitblijven van de landelijke eisen voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) in het akkoord. Juist nu met de maatschappelijke diensttijd scholieren wordt gevraagd een bijdrage te leveren, is voorlichting nodig over de manier waarop scholieren hier invulling aan willen en kunnen geven. Goede LOB is van belang om de betrokkenheid van jongeren te stimuleren.

Ook mist het LAKS de betrokkenheid van de leerling bij hun onderwijs in dit akkoord. Het is heel mooi dat de regering ouders meer bij de school wil betrekken, maar juist hierin speelt ook de leerling een belangrijke rol. Onderwijs draait om de leerling, dus zouden leerlingen, naast hun ouders, bij hun onderwijs betrokken moeten worden.

 

DELEN: