Je bent hier
Home Blog Goed nieuws: Doorstroom havo-vwo wordt beter!

LAKS nieuws

Goed nieuws: Doorstroom havo-vwo wordt beter!

Hoi!

Geweldig nieuws om deze dag mee te starten: havisten stromen straks beter door het vwo! De minister, Arie Slob, heeft aangekondigd dat hij een landelijke wet gaat maken voor die doorstroom, met maar één aanvullende eis. LAKS heeft al een aantal jaren gepleit voor een doorstroomrecht, dus we zijn heel trots dat iets dergelijks er komt!

Positief, want nu is het zo dat bijvoorbeeld een school in Enschede vindt dat je een 7,5 moet staan, terwijl in Den Haag maar een 6 eist. Die oneerlijkheid wordt dus weggenomen door het in het hele land gelijk te maken. De minister denkt nu aan de eis dat een extra vak volgt op het havo. Dan heb je 8 vakken op het havo, want dat heb je daarna dan ook op het vwo.

Ik vind dat daar nog wel een aantal onduidelijkheden zitten. Je vakken kies je namelijk al in 3 havo! Dan zou iedereen dus in de derde moeten weten of ze later willen doorstromen, en, nog belangrijker, dan moet de school alle leerlingen al heel goed informeren in de derde klas! Ook zou de school dan geen eis moeten stellen aan het volgen van een extra vak, want dan heb je alsnog de moeilijke selectie. We vinden het dus belangrijk dat de minister dat goed regelt.

Ik ben blij. Veel van ons zullen hier wat aan hebben en zo dus makkelijker alles er uithalen wat er inzit!

Wat vind jij? Check onze Instagram en geef vooral je mening over de aanvullende eis. Ik neem het graag mee in de gesprekken die we erover voeren!

Tot snel,

Jordy Klaas

Voorzitter bestuur

Check hieronder ons persbericht:

Utrecht, 10 januari 2019 – Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is positief gestemd over de aankondiging van minister Arie Slob om wettelijk vast te leggen dat een havo-diploma automatisch toegang gaat geven tot het vwo. De scholierenorganisatie geeft aan dat het belangrijk is voor een doorlopende leerlijn en het wegnemen van verschillen tussen scholen. Volgens het LAKS zitten er echter nog wel een aantal onzekerheden aan vast.

Wegnemen schoolverschillen
Een uniform recht maakt een einde aan de grote verschillen tussen de toelatingseisen die scholen nu stellen. De ene school vraagt om een hoog gemiddelde, een ander het volgen van een extra vak. Aan deze toelatingseisen zitten nogal wat haken en ogen die we goed gaan onderzoeken en waar we kritisch op zijn. ‘Het is belangrijk dat scholen geen moeilijke eisen gaan stellen voor bijvoorbeeld het volgen van een extra vak, dan blijft de drempel bestaan’ aldus Jordy Klaas, voorzitter LAKS. Het LAKS gaat bij scholieren peilen wat volgens hen goede eventuele aanvullende eisen voor de doorstroom zijn.

Leerlingen informeren
Naast die toelatingseisen, hoopt het LAKS vooral dat het ministerie scholen ook zoveel mogelijk gaat helpen om leerlingen te informeren en voldoende te begeleiden bij de overstap. Zo’n toelatingseis is namelijk niet het belangrijkste. Belangrijker zijn docenten die in de leerling geloven en goed begeleiden bij het maken van deze keuze. Klaas: ‘Leerlingen moeten al vroeg nadenken over bijvoorbeeld de profielkeuze. Hier kan wat je kiest al belangrijk zijn voor de doorstroom naar het vwo. Daar moet je dan dus al over nadenken.’

Laatbloeiers
Voor scholieren die later pas hun plek en niveau vinden, is dit recht volgens het LAKS ook erg belangrijk. Deze zogenoemde ‘laatbloeiers’ zouden door een doorstroomrecht makkelijker naar een volgend niveau stromen. Voorzitter Klaas: ‘Er is geen grote barrière meer voor het stapelen van diploma’s.’

Het LAKS pleitte al een aantal jaren voor een doorstroomrecht.

DELEN: