Je bent hier
Home Blog De digitale en praktijkexamens zijn begonnen!

LAKS nieuws

De digitale en praktijkexamens zijn begonnen!

Praktijkexamens begonnen: LAKS opent Examenklacht.nl

Vandaag begint de examenperiode! Terwijl veel scholieren zich nog voorbereiden op de centraal schriftelijke eindexamens, breekt voor de nodige anderen nu al een spannende tijd aan. Vanaf vandaag kunnen namelijk de digitale en praktijkexamens worden afgenomen. Daarmee is ook de LAKS Eindexamenklachtenlijn en de website Examenklacht.nl weer in gebruik genomen.

Digitale en praktijkexamens

Op het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg worden examens op de meeste scholen digitaal afgenomen. Scholen kunnen daarvoor ieder moment tussen 1 april en 20 juni kiezen. De beroepsgerichte vakken worden geëxamineerd met praktijkexamens. Dit is bij bijna alle vmbo-bb en kb-scholen het geval. Denk bijvoorbeeld aan het examen plantenteelt. Daarvoor moet een kandidaat bijvoorbeeld laten zien dat hij of zij een microscoop kan bedienen of gewassen kan oogsten. Juist bij die praktijkexamens kunnen makkelijk dingen misgaan: reden voor het LAKS om nu al examenklacht.nl te openen.

Voorbereidingen CSE-tijd in volle gang

Intussen zijn bij het LAKS ook de voorbereidingen in volle gang voor de piekdagen rond het centraal schriftelijk eindexamen. Vrijwilligers voor het Belteam worden ingewerkt en ingeroosterd en inhoudelijke vakexperts worden nog geworven. “Zo weten we zeker dat we straks ieders klacht goed kunnen verwerken.”, aldus Bibi Reiniers, bestuurslid bij het LAKS. Intussen kan iedereen die, bijvoorbeeld bij zijn of haar digitale of praktijkexamen, dingen meemaakt die niet kloppen, terecht op Examenklacht.nl. Natuurlijk is het LAKS zoals altijd ook bereikbaar voor andere vragen en klachten van scholieren, via het algemene nummer 030-7900910. Het LAKS wenst alle examenkandidaten veel succes!

———————————————————————————————————
Noot voor de redactie, persoonsgegevens niet ter publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

LAKS Perslijn: 030-7900-900 of 0642604486

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is de vertegenwoordiger van alle 950.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

DELEN: