Je bent hier
Home Blog Beste Dennis Wiersma…

LAKS nieuws

Beste Dennis Wiersma…

Beste Dennis Wiersma,

Bijna zesduizend handtekeningen onder een opgestarte petitie, de hulp vanuit allemaal scholieren in Nederland, persoonlijke verhalen en steunbetuigingen gehad, meerdere malen in het nieuws geweest en daarnaast op ludieke manieren aandacht gevraagd. Deze maand heeft het LAKS voor alle examenleerlingen de aktie #REDMIJNDIPLOMA opgestart en doorgezet. Hiermee hebben we u hopelijk laten zien waarom eindexamenkandidaten ook dit jaar recht hebben op eerlijke maatregelen. We laten met deze aktie de stem van de leerling horen en we Proberen u te laten zien wat de beperkte maatregelen doen met het ‘parcours’ dat leerlingen moeten afleggen Uiteindelijk bij de eindstreep genaamd het diploma te komen, waar u zelf in januari van dit jaar ook aandacht aan besteedde.  We willen u via deze brief nog een keer uitleggen waarom het nodig is dat eindexamenleerlingen ook dit jaar een extra herkansing en een spreiding over twee tijdvakken krijgen.

Examenkandidaten hebben ook dit jaar volgens ons en vele anderen recht op een extra herkansing en spreiding over twee tijdvakken, omdat ook zij in grote mate last hebben gehad van corona. Zo hebben vmbo-scholieren hun gehele schoolperiode te maken gehad met corona en de moeilijkheden die hierbij kwamen kijken. Leerlingen op de havo en het vwo hebben vrijwel hun gehele bovenbouw periode te maken gehad met corona en de belemmerende omstandigheden zoals het online onderwijs. Wij schatten de tijd dat deze leerlingen op een andere manier dan ‘normaal’ les te hebben gehad op ongeveer 1050 lesuren. Dit zijn gemiddeld 30 schoolweken waarin deze leerlingen niet ‘normaal’ les hebben gehad. Er wordt nu van deze leerlingen verwacht dat ze de lesstof bijwerken met behulp van de aanwezige docenten, maar als die er niet zijn door de lesuitval als gevolg van het docententekort wordt dit een erg lastig geval. Uit onderzoek van Trouw is gebleken dat leerlingen gemiddeld 2 tot 4 lesuren per week missen, maar dit is een gemiddelde. Beeld u even in, 2 tot 4 uur per week, elke week, van die cruciale onderwijstijd die nodig is om de achterstanden weg te werken.

We weten dat stress en prestatiedruk al langer spelen in het onderwijs. Echter zijn de signalen die we krijgen van eindexamenleerlingen dit jaar nog schokkender dan het gemiddelde. In berichten en gesprekken geven zij aan hun basis te missen, en daardoor veel onzekerder te zijn. Ze geven aan ontzettend veel stress te ervaren, de hulpvragen schieten ons om de oren. Zij kaarten vaak aan dat ze zich niet gesteund voelen door de keuze van het ministerie. Het is niet eerlijk, dat leerlingen die al ontzettend hard moeten werken om hun achterstanden weg te werken, niet gesteund worden met maatregelen die hun examenjaar iets dragelijker maken. Een spreidingsmogelijkheid en extra herkansing betekent niet de leerlingen ‘matsen’ of het diploma ‘minder waard’ maken. Het enige wat deze maatregelen doen, is leerlingen een extra kans geven om te laten zien wat ze kunnen. Die extra kans, is passen en rechtvaardig, omdat hun kans op slagen door de coronaperiode een stuk onzekerder is geworden.

Daarom pleit het LAKS namens alle examenkandidaten en samen met alle scholieren voor een extra herkansing en een spreiding over twee tijdvakken voor de examenkandidaten van 2023.

Beste Dennis Wiersma, hierbij nog een keer onze oproep: geef de eindexamenkandidaten van 2023 ook een eerlijke kans om hun examen te halen. een spreiding over twee tijdvakken en een extra herkansing geeft u ook deze leerlingen de mogelijkheid om hun welverdiende diploma te halen. Net als al die andere leerlingen, voor, tijdens en na de coronaperiode samen met 6000 andere mensen pleiten wij voor deze leerlingen voor een eerlijke kans. Daarom roepen wij #REDMIJNDIPLOMA!

 

Met vriendelijke groet,

Namens alle examenleerlingen en het LAKS.

Janouke van Meerveld, voorzitter 2022-2023.

 

 

DELEN: