Je bent hier
Home Blog LAKS: Nationale slaagdag is een feit

LAKS nieuws

LAKS: Nationale slaagdag is een feit

Het LAKS organiseert, in afstemming met het ministerie van OC&W, een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen. Voorzitter Pieter Lossie: “Wij hebben ontzettend veel berichten gehad van scholieren die zo’n dag graag georganiseerd zien worden. Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening afgesloten worden.”

Ook is de aangepaste slaag-zakregeling vandaag bekend gemaakt. Deze stelt de voorwaarden waarop eindexamenkandidaten slagen of zakken. Deze moest worden aangepast, door het eerdere besluit de centraal examens te schrappen. In de nieuwe slaag-zakregeling is vastgesteld dat de SE-cijfers de eindcijfers geworden en verder aan dezelfde voorwaarden moet worden voldoen als andere jaren. Voor leerlingen die gerekend hadden op de centrale examens als mogelijkheid om op hogere eindcijfers te komen, worden zogenoemde resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) geïntroduceerd. Elke leerling krijgt het recht om voor twee vakken zo’n toets te maken. De RV-toets is voor de hele school gelijk en kan over het hele Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) gaan. De RV-toets bepaalt vervolgens 50% van het eindcijfer en het afgeronde SE-cijfer de andere 50%.

“Die RV-toetsen kan je dus zien als een soort centraal eindexamen, maar dan op schoolniveau”, stelt Pieter Lossie. “Dat je die maar voor twee vakken mag maken, betekent dat er minder mogelijkheden zijn om cijfers te verhogen, dan dat je bij reguliere CE’s had gehad. Dat zal voor sommige scholieren slikken zijn.” De LAKS-voorman ziet echter ook voordelen: “Bij de RV-toets geldt dat deze alleen meetelt als je eindcijfer erdoor vooruitgaat. Dat is niet zo bij de reguliere CE’s. Bovendien mogen de toetsen pas in juni worden afgenomen. Zo kunnen leerlingen zich goed voorbereiden en hebben scholen de tijd om de toetsen degelijk vorm te geven en om nog herkansingen voor de SE’s te organiseren.”

Het LAKS roept scholen op om de tijd en ruimte die er nu ligt te benutten. Lossie: “Met het schrappen van de CE’s wisten we dat er nog meer verantwoordelijkheid dan normaal bij scholen zou komen te liggen. Dit is het moment voor scholen om te laten zien dat ze die verantwoordelijkheid kunnen nemen door samen voor goede examinering te zorgen. Organiseer SE’s verantwoord en ruim van tevoren, met goede herkansingsmogelijkheden en houd bij de RV-toetsen rekening met het niveau dat de SE’s in andere jaren hadden ten opzichte van de CE’s.” De LAKS-voorman benadrukt dat dit alleen goed kan gaan als er samengewerkt wordt. “Wij verwachten dat scholen duidelijke hulp krijgen van bijvoorbeeld hun koepel, de VO-raad, en het ministerie. Wij zullen scholieren in elk geval zo goed mogelijk informeren en helpen om op hun school samen te komen tot een goede regeling.”

Het LAKS roept scholen op zoveel mogelijk gebruik te maken van de ruimte voor het inplannen van extra herkansingsweken. Volgens voorzitter Pieter Lossie leggen deze regels veel verantwoordelijkheid bij scholen. “Nog meer dan normaal is het daarom essentieel dat schoolleiders, docenten en leerlingen samen een goede en duidelijke planning en regeling voor de komende schoolexamens en herkansingen maken.”

DELEN: